Rundveestal mag uitbreiden

WOUBRUGGE De veehouder aan de A. de Graaflaan 31 mag een nieuwe rundveestal bouwen van de gemeente. Hierdoor neemt het aantal dieren, dat onder zijn beheer vallen, flink toe. De boer is de allerlaatste, die nog mag uitbreiden in het Buitengebied Oost. Nieuwe regels van de Provincie Zuid-Holland beperken dit soort uitbreidingen namelijk in verband met de gevolgen van de extra stikstoftoename voor de nabijgelegen natuurgebieden.

Maar de betreffende boer had de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de bestaande melkveehouderij al in 2014 aangevraagd. Hij heeft nu 160 melkkoeien en wil in de nabije toekomst 450 koeien hebben. Het aantal stuks kalveren tot twee jaar gaat iets omlaag: van 110 naar 99. De huidige honderd schapen verdwijnen helemaal. Wethouder Herman Haarman laat weten, dat zowel de Provincie Zuid-Holland als de Omgevingsdienst West Holland akkoord zijn met de uitbreiding.

Waar het gaat om de nieuwe en strengere provinciale regels aangaande de stikstof, laat Haarman weten het goed te vinden om een ontwikkelingsstop op te leggen aan de akkerbouwers, agrariërs en veehouders. ,,Voor die boeren en agrariërs is het best ingewikkeld en we willen daar met de LTO over praten.'' Een besluit naar aanleiding van zo'n gesprek komt er niet, geeft de wethouder aan. Hiervoor zal de LTO een officiële zienswijze in moeten dienen.