Stelling 6: 'fuseren?'

KAAG & BRAASSEM In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Kaag & Braassem de vijf deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De zesde en laatste stelling luidt:

'Kaag & Braassem moet binnen een paar jaar onderdeel van een grotere gemeente worden'

PRO Kaag & Braassem: ONEENS

Feit is dat kleine gemeenten steeds meer moeten samenwerken, omdat ze veel taken simpelweg niet meer alleen kunnen uitvoeren omdat de kosten en de risico's daarvoor te hoog zijn. Neem de jeugdzorg, de begeleiding van mensen met een handicap of mensen zonder werk. Die samenwerking is dus broodnodig. Tegelijkertijd is ook bewezen dat taken efficiënter worden uitgevoerd naarmate organisaties en overheden dichter bij de mensen staan. Wij blijven dus voorstander van intensieve samenwerking met gemeenten om ons heen, maar zien geen meerwaarde in een fusie. Om onze taken uit te blijven voeren is een kleine overheid, dichtbij de inwoners noodzakelijk. Niet voor niets is, onder aanvoering van PRO Kaag en Braassem, de grootste decentralisatie sinds WOII op het gebied van zorg, werk en inkomen geruisloos verlopen. Als enige gemeente in Nederland…

Samen voor Kaag & Braassem: ONEENS

Voorlopig redden wij het nog goed als zelfstandige gemeente en daar gaat onze voorkeur ook naar uit. Dankzij de samenwerking die wij regelmatig zoeken met de gemeentes om ons heen kan Kaag en Braassem prima functioneren als gemeente op zich. Vanuit onze gemeente lukt het ons nog steeds om onze eigen broek op te houden en onze Groene Hart belangen te verdedigen en te behouden. Dat gezegd hebbende, de wereld ziet er over 10 jaar waarschijnlijk heel anders uit. Wellicht is een fusie op termijn wel zinnig en onontkoombaar… De kernen, dorpen zullen daarbij een keuze moeten kunnen maken. Misschien kiest het ene dorp liever voor Alphen ( geografisch bepaald) en het andere voor Leiden.

CDA: ONEENS

Een kleinere gemeente met een stevig bestuur en goede regionale samenwerkingsverbanden biedt inwoners veel voordelen en dit zal het CDA blijven nastreven. Contact met de inwoners staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben dit punt expliciet in ons verkiezingsprogramma staan.

D66: ONEENS

Er is op dit moment geen enkele noodzaak om op te gaan in een grotere gemeente. D66 is hier geen uitgesproken tegenstander van, maar aangezien de noodzaak ontbreekt is dit voor ons niet aan de orde. D66 wil de democratie zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren zodat zij zoveel mogelijk invloed op de gemeente kunnen hebben. Als argument voor gemeentelijke fusies wordt vaak efficiëntie en effectiviteit genoemd, maar uit onderzoek blijkt dat een grotere gemeente niet per definitie effectiever of efficiënter is. Wel denken we dat onze gemeente kan profiteren van samenwerking met andere gemeenten. Voor het realiseren van grote sportcomplexen moeten we regionaal samenwerken. Door samen met andere gemeenten producten en diensten in te kopen kunnen we kosten besparen.

VVD: ONEENS

We redden ons prima, maar hebben voor veel zaken wel een goede grotere partner nodig. Als inwoners gaan we voor uitgaan, cultuur of winkelen en voor ziekenhuizen, hoger onderwijs en nog veel meer graag en vaak naar de steden om ons heen. Voor allerlei zorg- en welzijnszaken werkt de gemeente goed samen met Alphen aan den Rijn. Dat houdt de zorg op een hoog niveau en voor een goede prijs. Daar is de VVD trots op. De manier waarop wij dit organiseren maakt dat we zelfstandig vooruit kunnen. Maar ook hierin zijn we eerlijk en realistisch. Misschien is onze zelfstandigheid niet oneindig. Maar we MOETEN niet fuseren!