Stelling 5: 'Drechtdoorsteek'

KAAG & BRAASSEM In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Kaag & Braassem de vijf deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De vijfde stelling luidt:

'Die Drechtdoorsteek moet er komen'

VVD: ONEENS

Hij mag er van ons komen. Wij denken dat een Drechtdoorsteek een positieve bijdrage kan leveren aan de recreatie in Kaag en Braassem. En niet alleen recreatie door mensen 'van buiten' maar vooral ook voor onze eigen inwoners en ondernemers. Deze laatste groep kan aan de oevers van de Westeinder plassen ondernemen in bijvoorbeeld bootverhuur of horeca. Dat is goed voor de economie van en werkgelegenheid in Kaag en Braassem. De inwoners kunnen vanaf de kant of vanaf de boot genieten van het water en het weidse polderlandschap. We zijn voor een Drechtdoorsteek gecombineerd met recreatieve ontwikkelingen. Maar met respect en dus ruimte voor de agrariërs in de polder die daar door willen gaan met hun bedrijven, en bij voldoende draagvlak vanuit de gemeenschap.

CDA: ONEENS

Het is geen kwestie van MOETEN. Dat neemt niet weg dat het kansen biedt voor de watersport en recreatie, mits er een goed businessplan (nut, noodzaak, financiële dekking etc.) ligt en draagvlak is. Maar wat het CDA betreft, dan echt niet door onze polder; er andere alternatieven die andere (betere) mogelijkheden bieden.

PRO Kaag & Braassem: ONEENS

Wij zijn niet per se voor een Drechtdoorsteek, maar hadden graag gezien dat we mee hadden gedaan met het onderzoek ernaar. Nu zijn we overal buiten gehouden en beslissen andere gemeenten wat ze onderzoeken en delen de uitkomsten als wat het is. Uit een onderzoek moet blijken wat de kosten zijn, maar nog belangrijker: Wat levert het op? Naast een verkorte vaarroute tussen twee gebieden, betekent dit een verrijking van de vaarrecreatie en alles wat daarvan zou kunnen profiteren. De Drechtdoorsteek móet er komen is te sterk aangezet maar wij zijn niet principieel tegen. Het kan bijdragen aan de doelen die we met elkaar hebben geformuleerd op het gebied van recreatie en toerisme en werkgelegenheid. Dat moet je dus onderzoeken. Uit een onderzoek moet blijken wat de kosten zijn, maar nog belangrijker: Wat levert het op? Naast een verkorte vaarroute tussen twee gebieden, betekent dit een verrijking van de vaarrecreatie en alles wat daarvan zou kunnen profiteren. We hadden daar graag aan meegedaan. Nu zijn we overal buiten gehouden en beslissen andere gemeenten wat ze onderzoeken en delen de uitkomsten als wat het is.

D66: ONEENS

De Drechtdoorsteek is een prachtig project voor projectontwikkelaars en weg- en waterbouwers maar is geen goed project voor Kaag en Braassem. D66 heeft geen idee voor welk "probleem", wat de inwoners van Kaag en Braassem zouden kunnen hebben, de Drechtdoorsteek een "oplossing" is. De doorsteek wordt door omliggende gemeenten gebracht als een recreatieve impuls, maar dat moet nog blijken. Zeker is, dat een Drechtdoorsteek er voor zal zorgen dat boten op de Drecht niet meer via de Braassemmermeer hoeven. Daarmee zullen zij Kaag en Braassem grotendeels links laten liggen. Daarnaast tast de Drechtdoorsteek de open ruimte aan en is het een aanslag op ons agrarisch gebied en gaat het ten koste van potentiele natuurgebieden. D66 vindt de Drechtdoorsteek dus geen goed idee, wij steken het geld van dit dure plan liever aan het onze eigen polders en water. 

Samen voor Kaag & Braassem: ONEENS

Nee, die moet er juist niet komen op het grondgebied van Kaag en Braassem. De kosten wegen absoluut niet op tegen de opbrengsten/voordelen. Het is een aantasting van het omliggende open polderlandschap en absoluut niet in het belang van Kaag en Braassem en haar bewoners en ondernemers. Toeristen? Die varen alleen maar sneller door Kaag en Braassem heen! Wij zijn voor verstandig vaartoerisme en tegen grote commerciële toeristentrekkers die afbreuk doen aan onze omgeving.