Stelling 2: 'waterfunpark'

KAAG & BRAASSEM In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Kaag & Braassem de vijf deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De tweede stelling luidt:

'Een XXL Waterfunpark: dat is een goed idee!'

CDA: EENS

Kaag en Braassem kan zich als waterrijke gemeente zeker profileren met (grootschalige) recreatie en zichzelf daarmee op de kaart zetten. We moeten met inwoners, ondernemers en belanghebbenden dan wel in overleg wat geschikte locaties zijn, uiteraard met behoud van het karakter van het open landschap.

PRO Kaag & Braassem: ONEENS

Even de stelling scherp stellen: de vraag gaat over of je voor- of tegenstander bent van een waterfunpark in de polder. Dit had te maken met het onderzoek naar een eventuele drechtdoorsteek en de kansen die dit zou kunnen opleveren. Vooropgesteld dat wij de landelijke kwaliteiten van onze gemeente zeer waarderen, heeft deze gemeente ook tal van wensen die claim leggen op datzelfde groen. Neem woningbouw: de kleine(re) dorpen schreeuwen in verkiezingstijd dat 'de gemeente' iets moet doen om te zorgen dat jongeren in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Wij beamen dat die woningen nodig zijn en voor de leefbaarheid van de dorpen noodzakelijk is, maar het betekent ook dat je altijd een afweging moet maken tussen groen of ontwikkeling naar een andere functie. Het moet dus altijd een zorgvuldige keuze zijn of je een bepaalde ontwikkeling toestaat of niet en zo ja onder welke voorwaarden. Dat geldt ook voor de kansen die een drechtdoorsteek met zich mee brengen en de ontwikkelingen rondom recreatie. Uiteindelijk zullen deze ontwikkelingen moeten passen in ons gebied.

VVD: EENS

Onder de voorwaarde dat dit idee (want er is geen concreet plan!!) door een of meerdere ondernemers, met draagvlak van de omgeving, gerealiseerd wordt. De VVD ziet echter liever een waterrecreatiegebied langs de rand van de Westeinderplassen, het Braassemmermeer of de Oude Wetering (oude Boot Beton terrein) ontstaan wat goed bereikbaar is vanaf water en land. Met bijvoorbeeld een paviljoen en een zwemplek waar de inwoners van Kaag en Braassem graag komen. Wij zijn voor een ondernemend Kaag en Braassem en geven inwoners en ondernemers dus ook graag fysiek de ruimte om hun plannen te realiseren. Maar niet altijd en overal want ook wij willen graag behouden wat we mooi vinden aan Kaag en Braassem; de dorpen, de openheid, de polders, het groen, de meren en de molens.

Samen voor Kaag & Braassem: ONEENS   Het is het andere uiterste van kleinschalige recreatie. In het Groene Hart vinden wij een XXL Waterfunpark ongepast. Wij staan open voor verschillende vormen van recreatie en beoordelen de aanvragen en ideeën op zijn/haar merites.

D66: ONEENS

Voor D66 ligt de focus op genieten van onze mooie groene omgeving. We hebben een mooi gebied wat recreanten kan trekken. De dorpen zijn het bezoeken waard en liggen in ons mooie open landschap. Het is heerlijk om te fietsen en te wandelen. D66 zet er op in om dit te versterken. Door ruimte te geven aan kleinschalige recreatieve initiatieven wordt ook de plaatselijke werkgelegenheid gestimuleerd. Kaag en Braassem wordt gewaardeerd om haar relatieve rust, open ruimten, vergezichten, haar polders met vele molens en groene omgeving. Deze waarden willen we behouden omdat die ons gebied aantrekkelijk maken. Daarom steunen wij recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij de cultuurhistorische geschiedenis en de landschappelijke waarden die Kaag en Braassem kenmerkt. Wij willen kleinschalige recreatie, zoals Bed&Breakfast en kamperen bij de boer, die niet ten koste gaan van de natuur. Recreatie is belangrijk voor de eigen inwoners. Daarom willen we dat er meer voorzieningen komen voor de dagrecreatie zoals zwemstrandjes, picknickplaatsen, wandelplekken, fiets- en wandelpaden. Op grote vakantieparken en XXL Waterparken zitten wij niet te wachten. D66 kiest voor kleinschalige recreatie om onze mooie omgeving te versterken.