• Marc Satijn

Geen promotie van gemeenteraadsverkiezingen

KAAG EN BRAASSEM Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 konden de inwoners nog gebruik maken van een digitale stemwijzer. Door het beantwoorden van twintig vragen werd duidelijk, welke politieke partij het beste bij je eigen voorkeur past. Het college van burgemeester en wethouders besloot indertijd, dat daarom de aanplakborden ook maar moesten verdwijnen. Papier was niet meer van de tijd en het moest allemaal digitaal.

Maar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart wordt de stemwijzer niet meer gebruikt in Kaag en Braassem. En ook de politieke aanplakborden langs de hoofdwegen komen niet meer terug. CDA-raadslid Thijs Mooren merkte tijdens de fractievergadering van zijn partij op: ,,We ontmoedigen de inwoners wel om te gaan stemmen.'' Maar zijn fractievoorzitter Karin van der Kaaden vond het niet plaatsen van gemeentelijke aanplakborden wel prima: ,,Plakken is hartstikke old scool.''

Maar niet helemaal old scool, zo bleek een minuutje later. Want wethouder Henk Hoek (CDA) maakte bekend, dat zijn partijgenoten wel degelijk CDA-posters gaan plakken. En wel op grote borden, die in weilanden van bevriende agrariërs worden geplaatst.

Vier jaar geleden leidde het feit, dat er geen algemene aanplakborden kwamen, maar dat die verkiezingsposters wel op particuliere grond mochten staan, nog tot een relletje. Toenmalig D66-kandidaat Frans van Drimmelen beschuldigde de gemeente er van, dat gevestigde partijen hierbij voordeel hadden. ,,Er is gekozen voor louter commerciële mogelijkheid (van het aanplakken van verkiezingsposters, JD) langs de openbare weg. Wie veel geld heeft, wordt bevoordeeld.''