• Schaatsende kinderen bij Otterlo Events

    Ice Solutions

Vurige lobby ijsliefhebbers voor meebetalen Leidse schaatsbaan

KAAG EN BRAASSEM De door de politieke beweging LKB ingediende motie over de ijsbaan in Leiden maakt maandag 5 februari geen schijn van kans. Dat bleek afgelopen maandag tijdens de fractievergaderingen van de politieke partijen.

Joep Derksen

LKB-voorman Ton van Velzen riep de raadsfracties op om nu al te besluiten, dat Kaag en Braassem geen 170.000 euro doneert, zodat de Leidse ijsbaan geen 250 meter, maar 333 meter lang wordt. Maar die mening wordt niet gedeeld door de politici. D66-lijsttrekker Nick van Egmond merkte op: ,,We zijn niet per definitie tegen de ijsbaan. Schaatstoppers als Rens Rotteveel en Esmee Visser zijn op krabbelbaantjes begonnen.'' Hij wil eerst weten, hoeveel geld het college van burgemeester en wethouders precies vraagt, voordat hier een besluit over genomen kan worden. Partijgenoot Esther Loos merkte op, dat een 333 meter lange ijsbaan meer schaatsers tegelijkertijd kan faciliteren, dan een 250 meter lange baan. Van Egmond: ,, Als je nu al tegenstemt, laat je een kans lopen, zonder dat je weet waarover je het hebt.''

Het CDA steunt de LKB-motie ook niet: ,,Leiden heeft nog niet besloten'', aldus raadslid Thijs Mooren. Bij de VVD-fractie was Hein Schoo, als vertegenwoordiger van schaatsliefhebbers, aangeschoven om vurig te pleiten voor het meebetalen aan een grotere Leidse ijsbaan. Schoo: ,,lAs gemeente zijn we verreweg de grootste gebruikers van de Leidse ijsbaan. We betalen in verhouding per inwoner het minst ten opzichte van het aantal gebruikers.''

Het grote lobbyen is inmiddels al begonnen. Donderdag 1 februari heeft een voorzitter van een ijsvereniging al een gesprek met wethouder Henk Hoek. Ook het CDA krijgt binnenkort bezoek van een vertegenwoordiger van een ijsclub. Oud-topschaatser Jeroen Straathof wordt gevraagd om een pleidooi voor de politiek te houden om mee te betalen aan de uitbreiding van de Leidse ijsbaan. VVD-fractievoorzitter Alwin Koek constateerde tevreden: ,,Zo werkt het toch, het lobbyen!'' Tijdens de VVD-fractievergadering werd overigens duidelijk, dat de Provincie Zuid-Holland niet mee wil betalen aan een grotere Leidse ijsbaan.

Schoo pleitte vurig: ,,Voor een recreatieschaatser is een baan van 333 meter fantastisch. En voor de jeugd van de ijsclubs is het een ideale maat. Dan kun je er met leden van verschillende ijsclubs op schaatsen. Nu is het op de Menkenbaan al vol, als je er met 80 mensen schaatst. Op de 333 meter baan mag je competitiewedstrijden schaatsen. Op de 250 meter baan niet.'' Inwonerraadslid Jan van der Geest constateerde: ,,Regionaal is niet een ver van ons bed show. We betalen ook mee aan de Rijnlandroute.''