• Nieuw college Kaag en Braassem

    Joep Derksen

Vrouwen aan het roer

KAAG EN BRAASSEM Het nieuwe college is maandag 4 juni gepresenteerd..

Wethouders Henk Hoek (CDA) en Herman Haarman (D66) keren niet terug in het nieuwe college. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) blijft wel aan, net als Yvonne Peters (VVD). Zij worden de komende vier jaar geflankeerd door Petra van der Wereld (SVKB) en Inge van der Meer (D66). Hierdoor wordt Schoonderwoerd het enige mannelijke collegelid. Ook de zogeheten 'portefeuilles' zijn verdeeld; dat zijn de onderwerpen waar de wethouders zich mee bezig gaan houden. Schoonderwoerd heeft als hoofd aandachtspunten in z'n portefeuille: Jeugd, omgevingsvisie, wonen en coördinerend wethouder MAG (Maatschappelijke Agenda, JD). Van der Wereld bekommert zich om: Zorg, recreatie en toerisme, financiën en ze is coördinerend wethouder voor communicatie en participatie. Peters richt zich op: Leefomgeving, grondexploitaties en projecten, economie en werk en inkomen. Daarnaast is zij coördinerend wethouder Ruimte. Van der Meer is een echte nieuwkomer in de lokale politiek, maar haar ster rijst snel. Als wethouder houdt ze zich bezig met de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzaamheid.