• Afval scheiden gebeurt steeds vaker

    Joep Derksen

Veel minder restafval

KAAG EN BRAASSEM De inwoners zijn veel meer afval gaan scheiden. De dreiging om volgend jaar meer geld te moeten betalen voor het aanbieden van het restafval, lijkt dus goed uit te pakken. Ook kan nu meer afval gerecycled worden, zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden.

 

DALING Wethouder Yvonne Peters maakte vorige week de resultaten over de maand januari bekend. In januari 2017 boden de inwoners 566.000 kilogram aan restafval aan. Vorige maand was dit nog maar 244.000 kilogram: een daling van maar liefst 57%. Waar het gaat om herbruikbaar afval, zijn er opmerkelijke stijgingen. Januari van dit jaar boden de inwoners 236.000 kilogram aan gft (groente, fruit- en tuinafval) aan; een stijging van 64% ten opzichte van het jaar er voor.

Het aangeboden glas steeg met 33% tot een totaal van 68.000 kilogram. De pmd-zakken (plastic, metaal, drankenkartons) zorgden voor een stijging van 100% van dit herbruikbare materiaal. Vorig jaar januari werd er nog 29.000 kilogram aan pmd aangeboden en de eerste maand van dit jaar bleek het 58.000 kilogram te zijn.

 

OFFICIEEL Wel blijft er een vraag, waar het gaat om de officieel bekend geworden cijfers. Als je alle afvalstromen bij elkaar optelt, zorgden de inwoners voor 790.000 kilogram aan afval in januari 2017. Vorige maand was dit totaal aantal kilo's aan restafval gedaald tot 606.000 kilogram. Waar zijn dan die 184.000 kilogrammen gebleven?! Charlotte Hartmann, Communicatieadviseur van Cyclus: ,,Het verschil is te verklaren uit het feit dat slechts een deel van alle afvalstromen van de gemeente Kaag en Braassem via Cyclus verwerkt wordt. Een deel van wat vorig jaar restafval was, is in januari bij het glas, gft en pmd terecht gekomen. Deze stromen worden via Cyclus verwerkt. Maar er is óók een deel bij het papier, textiel, e-waste en de diverse afvalstromen op het afvalbrengstation terecht gekomen, daarin heeft Cyclus geen inzicht.''

Peters: ,,We gaan de waardevolle afvalstromen scheiden en dat gaat hartstikke goed. Ik ben trots op onze inwoners. Een knop is omgegaan. Het kan echt. Ik ben daar blij mee en trots op.'' Vorig jaar had iedere inwoner gemiddeld 200 kilogram restafval. Dat moet binnen een paar jaar terug gaan naar 100 kilo en midden jaren '20 geslonken zijn tot maximaal 30 kilogram afval per persoon. Moet met deze cijfers diftar nog worden ingevoerd? De wethouder: ,,Één zwaluw maakt nog geen zomer. In juni komt het nieuwe college van burgemeester en wethouders met een voorstel. Ik kan me voorstellen, dat het voorstel aan de raad meerdere varianten kent. Als de afvaldoelstellingen gehaald kunnen worden zonder tariefsdifferentiatie, is dat een mogelijke optie. We gaan kijken of deze trend doorzet.''