• Gemeente Kaag en Braassem

Twee plannen voor wandelpad in Leimuiden-West

LEIMUIDEN De plannen voor een wandelpad in het gebied Leimuiden-West worden steeds concreter. Nu zijn er al twee varianten uitgetekend, waarbij wandelaars in de toekomst langs en tussen de geplande woningen naar het water kunnen lopen.

Joep Derksen

Zij moeten dan wel een hoogteverschil overbruggen, maar voor de doorgewinterde loper moet dat geen probleem zijn.

RECREATIEROUTE Tijdens de fractievergadering van PRO lichtte raadslid Thijs Brambach zijn plannen toe over een 'wandelpad recreatieroute'. Hij kwam al met het idee om één pad over de dijk aan te leggen. In eerste instantie wilde D66 een veel uitgebreider wandelpad, dat ook langs het water aangelegd werd. Maar die partij heeft deze plannen aangepast, met een 'Wandelpad 2.0', waarbij het PRO-pad meerdere aftakkingen krijgt richting het water.

HANGJONGEREN Brambach is positief over de mogelijke komst van een wandelpad, in welke vorm dan ook. ,,Ik heb met de wethouder en ambtenaren gesproken. Het is allemaal mogelijk.'' Omwonenden van de Meerewijck hebben in een brief hun zorgen over de plannen al uitgesproken. Zij vrezen voor hangjongeren en inkijk in de huizen. Brambach: ,,Ik zie het punt van schending van de privacy daar helemaal niet.'' Ook lijsttrekker Nick van Egmond (D66) is positief: ,,Ik kan me voorstellen, dat je als buurt bang bent voor de komst van hangjongeren. Maar dit wandelpad is een aanvulling; je kunt lekker door de wijk lopen.

ZWEMSTRANDJE Er bestaan ook plannen voor de aanleg van een zwemstrandje, zo informeerde Van Egmond. Wethouder Yvonne Peters (VVD) is hierover in overleg met projectontwikkelaar Vibu. Peters vertelde tijdens de fractievergadering van SVKB over de keuze óf en zo ja welk wandelpad er moet komen> ,,Dat is een politieke keuze. Er zijn twee varianten wandelpad: De PRO variant en de D66 variant. U kunt via een motie het college de opdracht geven het wandelpad te realiseren. Of het wijsheid is, dat moet u beoordelen. In het naastgelegen bestemmingsplan kan het wel. Het Hoogheemraadschap is welwillend om dat te doen.'' Overigens wordt een wandelpad met aftakkingen een stuk duurder, dan het oorspronkelijk bedachte wandelpad.