• Bij sterfte van vogels wordt het water gecontroleerd door onafhankelijke organisaties

    Joep Derksen / Writing4U.nl

Tonnen euro's extra

KAAG EN BRAASSEM De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) gaat weer een flinke aanslag plegen op de begroting van de gemeente. De ODWH heeft namelijk nog maar 221.000 euro als reserve, terwijl de kosten mogelijk oplopen tot 575.000 euro. En dus moeten de aan de ODWH deelnemende gemeenten bij chippen.

VERHOGING

Een ambtelijk rapport geeft aan, dat een verhoging van de bijdrage voor Kaag en Braassem 'onvermijdelijk' is en nog dit jaar doorgevoerd wordt. De verhoging wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal af te nemen controle-uren, die door de ODWH uitgevoerd worden. Dan gaat het met name om de 'advisering ruimtelijke plannen'. Ook adviseert de ODWH op zaken als ecologie. Hiervoor heeft de gemeente de afgelopen jaren niet alle geplande controles uitgevoerd, om zo te voorkomen dat er extra aan de ODWH betaald moest worden. Het ambtelijk rapport: ,,Hiermee bleef het aantal uren bleef stabiel, maar is er ingeboet op kwaliteit. Om te voorkomen dat dit in 2019 ook weer aan de orde is, zal het aantal uren ten opzichte van 2018 met 300 uur verhoogd moeten worden.''

BRANDWEER

Ook de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), waar de brandweer een onderdeel van is, krijgt een gecombineerd sinterklaas- en kerstcadeau. Vanaf 2019 mag deze dienst namelijk ruim 300.000 euro extra bijschrijven op de bankrekening. De totale bijdrage van Kaag en Braassem bedraagt vanaf volgend jaar ruim 1,6 miljoen euro. Voor de drie ton aan extra bijdrage worden wel wat extra taken uitgevoerd.

FEEST

Feest is het ook bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG). Zij vragen voor volgend jaar 336.000 euro meer van de gemeente Kaag en Braassem. Zodat de inwoners voor maar liefst 1.249.000 euro moeten bijdragen aan de RDOG. De reden voor deze extra financiële ondersteuning zou zijn, dat de RDOG nieuwe taken heeft gekregen op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid.

GEMEENTERAAD

Op 13 juni worden de raadsleden in een speciale vergadering geïnformeerd waarom de kosten voor de RDOG met ruim 36% stijgen. Het is echter nog maar helemaal de vraag, of deze politici tegen die tijd nog wat kunnen doen tegen deze enorme kostenverhogingen.