• TUI Nederland heeft drie Boeing 787 Dreamliners in gebruik.

    René de Leeuw

Tijdelijk meer geluidhinder vliegverkeer

KAAG EN BRAASSEM De Polderbaan is onverwacht gesloten voor een spoedreparatie. Hierdoor moeten andere banen vaker gebruikt worden. Dit zorgt helaas voor meer hinder in de omliggende gemeenten. De verwachting is dat het onderhoud tot maandag 23 juli duurt. Tegen die tijd wordt bekend of de taxibaan inderdaad weer in gebruik genomen kan worden.

Schiphol geeft aan het erg vervelend te vinden voor de omwonenden en dat zij haar uiterste best doet om de reparatie zo snel mogelijk uit te voeren.

Wilt u meer weten? Schiphol plaatst regelmatig updates op Jij & Schiphol, en de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.