• Joep Derksen

Tien woningen op plek Café Smoorenburg

OUD ADE Projectontwikkelaar Jan van der Geest is van plan om op de plek van Café Smoorenburg tien appartementen te bouwen. Deze huizen komen langs de weg te staan, waarbij hij aan de achterkant zijn bedrijventerrein wil uitbreiden. Van der Geest diende hiervoor in 2017 een principeverzoek in bij de gemeente en daarop is kort geleden positief gereageerd. De direct omwonenden hebben de plannen al mogen inzien. Bij de vergadering van de dorpsraad Oud Ade werd er al kort een foto getoond. Dit geplande woningbouwtype staat linksonder op de foto.