• Woningbouw Westend

    Marianne De Blauw-ganzevles

Sociale koop voor de 'happy few'

KAAG EN BRAASSEM Een tegenvaller voor de mensen, die een sociale koopwoning voor het bouwgebied Westend bemachtigd hebben. Zij mogen hun huis de eerstkomende tien jaren niet met winst verkopen.

Als zij van hun huis af willen, dan moet dat tegen dezelfde sociale verkoopprijs, als waar ze het nu voor kopen. De gemeenteraad had in mei van dit jaar al bepaald, dat er een zogenaamd 'kopersbeding', de doelgroepenverordening, moet worden ingevoerd voor alle sociale koopwoningen. Het leek er op, dat dit kopersbeding niet zou gelden voor de sociale koopwoningen van Westend. Wethouder Inge van der Meer: ,,De projectontwikkelaar heeft aangegeven, dat hij de doelgroepenverordening handhaaft in de verkoop.'' De kopers van de sociale woningen op Westend mogen de komende tien jaar dus wel verhuizen, maar de woning mag niet met winst verkocht worden vóór 2029. De wethouder is blij met deze ontwikkeling: ,,Persoonlijk ben ik tegen sociale koopwoningen. Sociale koop is een gedrocht; waarom zou je huizen tien jaar beschikbaar stellen voor de happy few?