• LEM

Ron… in de bieb

ROELOFARENDSVEEN Het zal moeilijk worden voor hem, maar uw rijdende reporter rept zich deze week naar een plek waar tot voor kort een ieder zich fluisterend tot elkaar wendt. En dat is hij niet gewend. Sterker, dit druist behoorlijk tegen zijn 'natuur' in. Als dat maar goed gaat!!!!

Ron van der Lem

Als ik het schoolcomplex De Kaskade binnentreed en via de trappen op de eerste etage beland, wordt mijn zicht al snel richting het fenomeen boeken getrokken. Ze staan pontificaal in de hal opgesteld. Een plek waar de jeugd en hun ouders constant passeren. En met veel geluid! Het stoffige bieb-imago is duidelijk afgeschud. Even later bespreek ik dit met de coördinator van twee van de drie biebs van deze gemeente: bibliothecaris Corrie van Berkel. Wordt er door dit openlijk stallen, niet af en toe een boek ontvreemd?, vraag ik haar. Mijn bazin van de dag haalt haar schouders op. 'Niet of nauwelijks. Deze openheid verkleint eerder de afstand richting het publiek. En als een ondeugd een boek ontvreemdt dan zal hij of zij het toch gaan lezen… en dat beantwoordt ook aan ons doel!'

We lopen na deze geruststellende woorden naar binnen. En dan bedoel ik de ruimte waar u uw boeken kan registreren en terugbrengen. Ik word voorgesteld aan de aardige dames die er vele uren werken als vrijwilliger. Carla v.d. Meerakker, Leny de Jong en Lenie. Ik maak een rondje assortiment. Ik plaag altijd graag dus dit is mijn begin zet: 'zit de Playboy ook in het assortiment?' Nou daar wordt zoals verwacht besmuikt op gereageerd. Ik leer snel bij. De Linda, Donald Duck en Quest zijn hot tegenwoordig. De serie van de Zeven Zussen van Riley is momenteel op boekenvlak heel populair. Ik heb er nog nooit van gehoord moet ik tot mijn verdriet bekennen.

VOORLEESSESSIES Uw correspondent moet ook aan het werk. In al mijn onnozelheid verwacht ik dat hier de arbeid zou moeten bestaan uit het innemen en uitlenen van boeken en tijdschriften. Van mijn bazin hoor ik echter dat er ook andere zaken bij horen. Het takenpakket is sterk uitgebreid om aan de wensen van het publiek te voldoen. Er worden fantastische initiatieven ontplooid om laaggeletterden bij te staan hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Speciale voorleessessies zijn er zelfs. Ik mag dat even later zelf uitproberen; heb ik een klasje veertigers voor mij zitten terwijl ik een bloederig verhaal voorlees. Wat is het vreemdste verzoek dat je ooit hebt gekregen? Vraag ik Van Berkel die zelf al 45 jaar (gestart op haar vijftiende) in de bibliotheeksector werkt. Daar hoeft ze niet lang over na te denken. 'Mevrouw, waar staan de e-boeken?' Er valt even een stilte en dan valt bij mij het kwartje. We moeten beiden grinniken. Corrie heeft trouwens niet alleen hier in de Veense Kaskade de coördinatie in handen. Ook Het Spant in Leimuiden, het Biebpunt van Nieuwkoop en Hazerswoude-Dorp horen er bij. Woubrugge is overigens het derde biebpunt van deze gemeente.

Ronnie moet de handen weer uit de mouwen steken. Teruggebrachte boeken moeten weer in de kasten. Ik sorteer ze op genre; op 'etiket'. Daar staat immers op of het een thriller is of dat het glibbert van gezwijmel (met hartje als etiket). Dit werk gaat me vrij makkelijk af. Tussendoor wordt me verteld dat er een dame van ver in de tachtig hier nog met regelmaat rondloopt en speciaal met een taxi gebracht wordt. Mooi toch? Ik leer dat boeken hier ongeveer tien jaar meegaan. Ook zijn er nullijsten: of te wel schrijfsels die geen lezers hebben. Die zijn geen lang leven beschoren in de schappen….

Ik laat me ook voorlichten over de scanner. Dat ervaar ik zelf altijd als een onding. Ik kom niet elke week in de bieb, zodoende weet ik nooit de standaardhandelingen die ik moet verrichten op de desk die gekoppeld is aan een beeldscherm en waar een gat in zit om je geblokkeerde boeken in te mieteren. Latere bezoekers zie ik ook geregeld stumperen. Gelukkig is de brigade bestaande uit Carla en de twee Leny/ies altijd paraat om bij te staan. Waar ik als dag-employee ook geen rekening mee heb gehouden is het reinigen van babyboeken. Ja, de boeken van de allerkleinsten worden gewassen! U merkt het: het runnen van een bibliotheek is enerverender dan je denkt. U mag gerust weten dat ik tientallen procenten aan mijn kennis en vaardigheden vanuit deze ruimtes heb opgedaan. Mijn respect is dan ook groot. Ik verlaat even later het pand na foutloos te hebben gescand.