• Wethouder Floris Schoonderwoerd neemt het op tegen Rijksoverheid.

    Joep Derksen / Writing4U.nl

Rijksoverheid irriteert wethouder

KAAG EN BRAASSEM Wethouder Floris Schoonderwoerd is de bemoeizucht van de Haagse regering helemaal zat. Kaag en Braassem dreigt de dupe te worden van andere gemeentebesturen, die voor Wmo-voorzieningen en hulp bij het huishouden niet contracteren op 'doeleffect en resultaat', maar alleen aanbestedingen uitschrijven, waar de kostprijs zo laag mogelijk moet zijn.

ZORGCONTRACT Dat soort aanbestedingen heeft sinds 2015 er toe geleid, dat heel veel zorgorganisaties proberen om een gemeentelijk zorgcontract in de wacht te slepen. Tegen steeds lagere uurtarieven voor de verzorgende medewerkers.

De Nederlandse regering stelt de gemeenten hier voor verantwoordelijk, zo liet een ambtenaar weten tijdens een bijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein. ,,Terwijl het de organisaties zijn, die bewust laag inschrijven. Sommige thuiszorgorganisaties waren bang om hun werk te verliezen. Het heeft met aanbestedingen te maken, maar de schuld lag niet alleen bij ons. Zij maken ook een keuze.''

UITKNIJPEN Schoonderwoerd wees er vervolgens op, dat de rijksoverheid de taken voor het uitvoeren van de Wmo en de hulp bij het huishouden verschoof naar de gemeenten. Waarbij de budgetten met 40% werden verminderd.

De wethouder: ,,Den Haag zei toen: 'Ga de instellingen maar uitknijpen.' Maar wij contracteren op doeleffect en resultaat. Organisaties krijgen bij ons de ruimte om daar het werk mee te doen., in plaats van het oude systeem."

KOSTPRIJS ,,Maar gemeenten moeten nu van de overheid de kostprijs in kaart brengen en op het geheel worden afgerekend. Dan moet Den Haag ook met geld over de brug komen. Decentraliseer wel of niet. Het irriteert, dat ze ons als gemeente afstraffen.''