Raad verwelkomt wooncontainers

KAAG EN BRAASSEM In de gemeente komen mogelijk twee tot drie 'Skaeve huse', oftewel wooncontainers te staan.

Deze containers zijn bedoeld voor mensen, die niet meer in een regulier huis kunnen wonen. In een omgeving met 'veel prikkels' kunnen ze namelijk zorgen voor te veel overlast. Woensdag 14 februari kregen de gemeenteraadsleden de vraag, of ze willen meewerken aan de komst van deze Skaeve huse.

Burgemeester Marina van der Velde gaf al aan het begin van de bijeenkomst haar mening: ,,Die mensen zijn er. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Er zijn steeds meer mensen die overlast voor de omgeving veroorzaken. We zijn al twee keer tot huisuitzetting gekomen in samenwerking met de woningcorporatie. Maar die mensen kunnen niet verdwijnen.'' Vaak komen deze inwoners met een mentale rugzak bij De Binnenveste terecht. Dat leidt tot hoge opvang- en zorgkosten. Wanneer zij onder begeleiding in een Skaeve huse terecht komen, kunnen ze zoveel mogelijk prikkelvrij leven én zijn ze hun omgeving ook minder tot last. Keerzijde van de medaille is wel, dat deze mensen waarschijnlijk nooit meer in aanmerking komen voor een regulieren woning.

Dirk Jan Oversteeg van de Binnenvest, teamleder woonmaatschappelijk werk, houdt zich al tien jaren bezig met daklozen. Door de toenemende woningnood kunnen steeds minder mensen met problemen aan een noodwoning komen, zo lichtte hij toe. Voor Kaag en Braassem gaat het om een 'heel kleine groep', die in zo'n skaeve huse komt te wonen: twee of drie personen. Zij hebben vaak te maken met een combinatie van verslaving, psychiatrische uitdagingen en persoonlijke problemen. In Leiden en Alphen staan al enkele skaeve huse; omdat deze op een redelijk geïsoleerde plek geplaatst zijn, zijn volgens Oversteeg de klachten 'minimaal. De mensen zijn rustig hun eigen leven aan het opbouwen.''

De politici kregen de vraag voorgelegd, of zij 'hun nek wilden uitsteken om te bepalen dat ook in deze gemeente skaeve huse mogen komen. VVD-fractievoorzitter Alwin Koek: ,,We moeten er keihard voor gaan om het goed te regelen.'' Deze mening werd gedeeld door CDA, PRO en D66. Maar SVKB wil dit punt nog bespreken in de fractie.