• pixabay

Raad moet besluiten over manier van afval inzamelen

KAAG EN BRAASSEM Hoe moet de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing er uit gaan zien? Het college van burgemeester en wethouders heeft na een half jaar nadenken nog geen idee. En wil daarom, dat de gemeenteraad hierover uitspraken doet. Op woensdagavond 4 oktober wordt dit onderwerp besproken in het gemeentehuis. Inwoners kunnen dan ook hun zegje doen.

Joep Derksen

Dat er wat gaat veranderen op het gebied van betalen voor het ophalen van ons afval, lijkt nu wel zeker. Het huidige systeem van 'alleen' een vast tarief betalen, ongeacht hoeveel restafval je weggooit, wordt vervangen door een systeem, waarbij je betaalt voor iedere keer dat je restafval wordt opgehaald. Daarnaast blijft het vaste tarief ook behouden, maar wellicht wordt dat bedrag iets lager. Met dit 'Diftar' systeem moet de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar dalen van circa 200 kilogram nu naar 30 kilogram in 2025.

De gemeenteraad had eerder al bepaald, dat vanaf 1 januari 2018 een 'gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing' moet worden ingevoerd. Het college heeft zo'n opdracht uit te voeren, maar verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters (VVD) lijkt zich niet te durven branden aan dit gevoelige onderwerp. Het college maakt namelijk geen keuzes, waar het gaat om de hoogte van de variabele tarieven, de wijze van afvalinzameling en een compensatieregeling voor mensen, die extra medisch afval hebben.

Burgemeester en wethouders willen graag van de raadsleden op 4 oktober horen, wat ze nou precies moeten doen. Tijdens het persgesprek van donderdag 21 september kon wethouder Henk Hoek ook weinig hier aan toevoegen. Behalve dan, dat de gemeenteraad hierover nog verder gaat praten in haar vergaderingen van 20 november en 4 december, waarna een definitief besluit uiterlijk valt op maandag 18 december.

Het is een complexe materie, want onlangs werd bekend dat veel gescheiden plastic ongeschikt is voor verwerking en alsnog in de verbrandingsoven belandt. Ook is nu al duidelijk, dat de gemeente 30.000 euro volgend jaar meer moet gaan betalen aan Cyclus. Daarbovenop komen de kosten van het afvalbrengstation; die schieten ook de lucht in. En omdat de gemeenteraad de wens heeft uitgesproken, dat de gemeente vanaf 1 januari al het verpakkingsafval eens per week (in plaats van eens per twee weken) ophaalt, betekent dit ook een financiële aanslag op de begroting.

Hoeveel de inwoners moeten gaan betalen per keer, dat het restafval wordt opgehaald, is nog niet duidelijk. Het college stelt voor om dat bedrag te laten variëren van 4 euro tot 12 euro voor containers van 240 liter. Wie een container van 140 liter heeft, betaalt volgens dat voorstel tussen

2,30 euro tot 6,90 euro. De gemeente krijgt dan tussen de 2,8 miljoen euro en 3,1 miljoen euro aan inkomsten voor het ophalen van het afval, zo blijkt uit berekeningen.

De vraag is natuurlijk, hoeveel mensen het fijn vinden, dat ze 12 euro moeten betalen per keer dat het afval wordt opgehaald. En of ze dan geen andere manieren zoeken om hun afval te dumpen. Ook zijn er mensen, die vanwege hun gezondheid medisch afval hebben, dat niet gescheiden kan worden. Deze inwoners zouden in aanmerking kunnen komen voor een korting op de afvalstoffenheffing. Maar dan moeten ze wel bewijzen, dat ze dit medisch afval hebben. Bijvoorbeeld door een doktersverklaring of een bonnetje van de apotheek van het aangeschafte medische materiaal. Het college wil hierover echter geen besluiten nemen en laat het dus aan de gemeenteraad over. Hoek: ,,Het is een ingewikkelde materie en een pittig dossier. Het is niet zo, dat dit college geen voorstel durft te doen. Het is in de geest van het raadsbrede akkoord om dit samen met de samenleving te doen. Dat is vernieuwend en vooruitstrevend.''