• Joep Derksen

Prinses Beatrix stelt Googermolen in gebruik

KAAG EN BRAASSEM De Googermolen viert dit jaar haar 300-jarig bestaan én het feit, dat dit 'wapen tegen het watergevaar' een flinke opknapbeurt heeft gehad. Niemand minder dan prinses Beatrix bezocht de Googermolen op zaterdag 14 oktober om deze molen weer officieel in gebruik te nemen.

Joep Derksen

De Googermolen is eigendom van de Rijnlandse Molenstichting, maar in deze molen wonen ook Jos en Marian van der Donk. Dit past in de doelstelling van de Molenstichting om poldermolens te behouden voor toekomstige generaties; zowel cultuurhistorisch als landschappelijk. Dankzij de opknapbeurt van de molen, kunnen de wieken weer volop draaien en met kracht gemaald worden. Ook heeft dit monument, dat in 1717 gebouwd en in 1839 na een brand herbouwd werd, een flinke teer- en verfbeurt gekregen.

Wim Bos, voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting, noemt de Googermolen 'krachtig': ,,In de vijzel kan 15.000 liter water en de molen verplaatst 30.000 liter per minuut.'' Nog altijd is de molen in gebruik; als hulpgemaal voor de Googerpolder, bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet werkt. Speciaal voor de komst van prinses Beatrix waren er houten loopplanken gelegd op het terrein rond de molen. Door een regenbui waren deze nog altijd glad, dus bij de ontvangst van Beatrix waarschuwde Bos haar, voorzichtig te zijn. ,,Ja, ik pas op, dat ik niet val'', reageerde ze kwiek.

Ook andere hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig, zoals Commissaris des Konings Jaap Smit en burgemeester Marina van der Velde. Bos maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten: ,,Als er al overheidsgeld beschikbaar is voor de molens, dan is dat voor hooguit 50% van de kosten. Het is onmogelijk, dat eigenaren voor die kosten op moeten draaien; dit beleid gaat uiteindelijk ten koste van alle molens.''

De oud-burgemeester van Alkemade en vice-voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting Arie Meerburg overhandigde aan enkele kinderen van groep 8 een boekje met lesmateriaal over molens. ,,Kinderen moeten niet alleen het Wilhelmus kennen of naar het Rijksmuseum gaan. Ze moeten ook molens bezoeken, want zonder molens zou half Nederland onder water staan.''

Vervolgens liep prinses Beatrix een rondje rond de Googermolen, die speciaal voor deze gelegenheid versierd was met tientallen Nederlandse vlaggen. Ook beklom ze de trap naar boven, om het woonhuis van binnen te bewonderen. Daar moest ze echter een tijdje wachten, omdat iemand had besloten de deur op slot te draaien. Uiteindelijk ging dan toch de deur open en kon Beatrix alsnog naar binnen.

Na enkele minuten rondgekeken te hebben, liep ze de molentrap weer af en anwoordde op de vraag van de journalist of ze onder de indruk was, een volmondig ,,Ja!'' Hierna lichtte de prinses de vang, waardoor de molen in werking werd gesteld en de wieken op volle kracht gingen draaien. Dit tot grote bewondering van de tientallen inwoners die op een afstandje moesten kijken, hoe dit gedaan werd. Nadat Beatrix nog persoonlijk een kijkje nam bij het gemaal bij de Googermolen, dankte ze iedereen die haar ontvangen had en stapte ze in de auto op weg naar een volgende afspraak.