• Ponto mag de veerboot nog tot 1 januari besturen.

    Joep Derksen / Writing4U.nl

Ponto furieus over aanbesteding

KAAGEILAND De gebroeders Hoogenboom van Ponto zijn helemaal niet te spreken over de manier waarop het gemeentebestuur de aanbesteding voor het pontvervoer heeft geregeld.

Joep Derksen

Vorige week werd bekend, dat de gemeente het pontvervoer van en naar Kaageiland vanaf 1 januari 2019 door ODV Maritiem B.V. laat uitvoeren. Dit was het enige bedrijf, dat zich had ingeschreven voor de aanbesteding. Na een jarenlange moeizame relatie tussen de huidige pontbeheerder Ponto en een door Ponto gewonnen rechtszaak, besloten de gebroeders Hoogenboom zich niet in te schrijven voor de aanbesteding.
Het nieuws, dat een ander bedrijf het pontvervoer mag gaan doen, kwam niet onverwacht. Maar John Hoogenboom baalt wel, dat hij dit via de media moest vernemen. ,,De gemeente heeft niet het fatsoen gehad dit ons zelf te berichten. Dit is tekenend voor de communicatie tijdens het hele proces. Ze proberen alleen via het gerecht hun gelijk te halen, wat terecht niet gekregen is.'' Hij vervolgt: ,,De gemeente heeft zich ronduit onbeschoft en beledigend over ons uitgelaten: 'De firma Ponto zijn zakkenvullers, het moet afgelopen zijn met dat zwarte geld'. Dit na meer dan 36 jaar de veerdienst te hebben geëxploiteerd."
Er volgt geen nieuwe rechtszaak. ,,Wij leggen ons zeker neer bij deze aanbesteding, wij zijn hier namelijk niet in meegegaan, omdat de tender voor ons niet te accepteren was. Wij willen geen stroman van de gemeente worden, als wij de veerdienst verder zouden exploiteren. En dat is wat de tender verlangt.''

Volgens Hoogenboom snijdt de gemeente zichzelf in de vingers. ,,De nieuwe exploitant krijgt bijna 300.000 euro per jaar én de ponten gratis in bruikleen. De firma Ponto ontvangt dit jaar 122.729 euro en heeft de ponten zelf laten bouwen financieren.'' De eilandbewoners gaan er volgens Hoogenboom op achteruit: ,,Natuurlijk kan de nieuwe pontbeheerder ons niet evenaren. Niemand woont op de Kaag, niemand is zo snel ter plaatse bij storing, niemand weet als wij het "reilen en zeilen" van de pont in de praktijk. Natuurlijk zullen de toekomstige schippers het veerpont goed kunnen varen, maar dat is nog niet alles.'' Hij wenst de nieuwe exploitant wel veel succes: ,,Wij wonen immers allemaal op Kaageiland en zijn ook gebaat bij een goede, betrouwbare veerdienst.

TRANSPARANT Wethouder Floris Schoonderwoerd reageert: ,,Gezien het aanbestedingsbedrag zijn we verplicht om dat openbaar aan te besteden. Het huidige contract met Ponto geeft ons heel weinig informatie. Wij willen van Ponto weten, wat er met het geld gebeurt. Ik zeg niet dat er zwart geld in om gaat. Maar we zijn als overheid verantwoordelijk dat we transparant laten zien, waar het geld aan op gaat. Ponto wilde de informatie niet verstrekken.''

Maar waarom gaat de gemeente nu bijna drie keer zoveel betalen voor dezelfde veerdienst? Schoonderwoerd geeft impliciet de schuld hiervoor aan Ponto. ,,Dit bedrijf verstrekte geen informatie over het aantal overzettingen, de personeelskosten en over wat er nog aan andere inkomsten zijn. ODV kan het alleen voor dit bedrag doen, omdat ze niet alle informatie hadden.''

De kosten kunnen voor de gemeente nog lager uitvallen. ODV moet volledig inzicht geven in haar onkosten, het aantal overzettingen en de inkomsten. Als het uiteindelijke kostenplaatje minder is dan 297.000 euro per jaar, dan hoeft de gemeente ook minder te betalen.

RESERVEPONT Overigens kan deze hele kwestie nog een naar staartje krijgen. De familie Hoogenboom sloot namelijk in 2000 een nieuw contract met de gemeente. Afgesproken werd, dat er in 2004 een tweede (reserve)pontje gekocht werd. Daarna moest de gemeente ieder jaar 34.000 euro opzij leggen, zodat dat geld na afloop van het contract wordt uitbetaald aan de broers. Hoogenboom houdt de gemeente aan die afspraak, zo liet hij twee jaar geleden al weten: ,,Wij hebben ons altijd aan onze verplichtingen gehouden en zien het geld als ons pensioen.''