Plannen voor Integraal kindcentrum

WOUBRUGGE De eerste stap naar een nieuw integraal kindcentrum (ikc) is gezet. Het uiteindelijke doel is, dat de basisscholen De Kinderkring (van Morgenwijzer) en Esselyckerwoude (WIJdeVenen) samen in één gebouw komen. Hierdoor ontstaat een school met zo'n 335 kinderen. Wethouder Floris Schoonderwoerd verstrekte vorige week meer informatie.

Joep Derksen

De basisscholen De Esselyckerwoude (WIJdeVenen) en CBS de Kinderkring (Morgenwijzer) zijn 40 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt in samenspraak met de schoolbesturen, de kinderopvang (Snoopy), Peuterspeelzaal (Floreokids) en sportverenigingen een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een nieuw ikc in Woubrugge te realiseren. In dit gebouw komt niet alleen basisschoolonderwijs, maar ook sport en kinderopvang. Daarom is ook de medewerking nodig van voetbalvereniging Woubrugge, Sporthal Oudendijk en de dorpsraad. Al deze partijen hebben aangegeven, dat ze dit jaar ,,een concreet onderzoekstraject willen starten.''

Er is al een locatie gekozen, waar het ikc kan komen te staan: de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Oudendijkseweg. Op dit moment onderhandelt de gemeente met eigenaar Hoogheemraadschap van Rijnland nog over de verkoopprijs. Schoonderwoerd is enthousiast over de mogelijkheden: ,,De gebouwen van veertig jaar oud zijn slecht geïsoleerd en qua duurzaamheid is het drie keer niets. Als we alleen zouden zorgen voor groot onderhoud, moeten we daar vele tonnen aan euro's in stoppen.''

De scholen en instellingen gaan vanuit één gebouw werken aan één onderwijsconcept voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Omdat er steeds minder kinderen worden geboren in Kaag en Braassem zijn scholen in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Roelofarendsveen al steeds intensiever gaan samenwerken. Woubrugge volgt nu dus ook. De wethouder is enthousiast, dat Sporthal Oudedijk en VV Woubrugge ook meedoen. ,,Heel veel maatschappelijke voorzieningen moeten met steeds minder mensen op de been gehouden worden. We hebben een rondje gemaakt langs de dorpsraad en alle betrokkenen. We moeten dit niet voorbij laten gaan. We willen met elkaar dat iedereen zijn dilemma's in een mandje legt. Zo kunnen we kijken hoe we tot een betere oplossing kunnen komen.''

Over VV Woubrugge stelt Schoonderwoerd, dat zij geholpen kunnen worden met het 'kleedkamervraagstuk'. ,,Als het terrein van de waterzuivering overgedragen is, komt een stuk grond vrij. We moeten dit met z'n allen aangrijpen om verder te kijken dan over een periode van tien jaar. Iedereen heeft gezegd: 'Als we met elkaar eens kunnen worden, over waar we over tien jaar staan, dan wordt het makkelijker om op de korte termijn met onze eigen besturen besluiten te nemen om die kant op te gaan''.

Het college stelt 35.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk ikc in Woubrugge. Een onderzoeksbureau gaat hiervoor allerlei varianten uitwerken om zoveel mogelijk aan de eisen van alle partijen tegemoet te komen. Dat het nieuwe ikc-gebouw duurzaam moet zijn; daarover bestaat wat Schoonderwoerd betreft geen twijfel. ,,Gezien de duurzaamheidsambities van deze gemeente, kan ik me niet voorstellen, dat het eindresultaat iets anders is dan een klimaatneutrale school. Daar wil ik wel een fles wijn op zetten.''