• Kaagenbraassem.nl

Ophef over rekenmethode belastingverhoging

KAAG EN BRAASSEM Gemeenteraadslid Peter van Dijk (VVD) blijft proberen om de gemeentelijke belastingen met minder dan 2,3% te laten stijgen. Deze toezegging deed hij maandag 5 november tijdens de fractievergadering van zijn partij.

Joep Derksen

Van Dijk: ,,We gaan andere partijen vragen om steun voor onze motie om belastingen te verlagen, want we zijn altijd voorstander van gematigde belastingen.'' In het verleden gingen de belastingen van de gemeente altijd in ieder geval omhoog met het inflatiepercentage, maar tegenwoordig adviseert het gemeentebestuur om de zogeheten 'Du Chatiniernorm' te gebruiken. Hierbij gaan gemeenten uit, van de stijging van het zogeheten 'Bruto Binnenlands Product' (BBP); de bestedingen van alle gezinnen, de bedrijven en de overheid bij de binnenlandse ondernemingen. De verwachting is, dat die uitgaven volgend jaar met 2,3% stijgen, dus zouden ook de belastingen met datzelfde percentage moeten stijgen.

In mei van dit jaar was het inflatiepercentage nog 1,7%. Raadslid Gino Wesselman (D66) vraagt zich ook af, waarom in het verleden de gemeente eerst uit ging van het inflatiepercentage, maar nu dit al jaren onder de 2% ligt, opeens die 'Du Chatiniernorm' wordt gebruikt. ,,Gaan we over een paar jaar, als de inflatie hoger ligt, dan weer de belastingen verhogen met het inflatiepercentage?''. Volgens wethouder Petra van der Wereld wordt de Du Chatiniernorm de afgelopen drie jaar gebruikt door de gemeente. ,,Het is een goede norm gebaseerd op het te verwachten BBP en gecorrigeerd op het werkelijke BBP.'' Daar is Van Dijk het echter niet mee eens. ,,De gemeente moet niet rekenen met deze Du Chatiniernorm. Die norm is niet bedoeld voor de indexatie van gemeentelijke belastingen.'' Of de overige partijen de VVD zullen steunen in het pleidooi voor lagere belastingen, wordt maandag 12 november duidelijk.