• BDU archief

Nieuwe banen Schiphol in de Noordzee

KAAG EN BRAASSEM Het Bewonersplatform Luchtvaart en Leefomgeving heeft het voortouw genomen in de discussie over de toekomst van Schiphol.

Joep Derksen

Als deze luchtvaartorganisatie écht wil groeien, moet dat in de Noordzee gebeuren en niet verder het binnenland in. Daarom vragen zestig bewonersgroeperingen unaniem aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een onderzoek uit te voeren naar het aanleggen van start- en landingsbanen in de Noordzee.

Schiphol gedraagt zich al decennialang als een Rupsjenooitgenoeg. Om de zoveel jaren blijkt het 'maximum aantal vliegbewegingen' niet meer toereikend te zijn. En komt de roep om het aantal vluchten te mogen uitbreiden. Vliegtuiglawaai wordt niet meer gemeten, maar 'berekend' en onderzoeken naar bijvoorbeeld de aanvliegroutes richting Lelystad moeten overnieuw gedaan worden. ,,Niet het oplossen van een acuut capaciteitsprobleem van Schiphol, maar een duurzame langetermijnvisie op de luchtvaart moet de basis worden van het luchthavenbeleid'', aldus de bewonersvertegenwoordigingen. Ze komen daarom met het plan 'Banen in Zee':

,,Hiermee wordt Schiphol in zee gecombineerd met klimaatsparende maatregelen. Dat maakt Nederland klaar voor een duurzame luchtvaart ook in een verdere toekomst. De slogan "Schiphol is groter dan Nederland" klopt bijna. Juister is "Schiphol wordt te groot voor Nederland". De oplossing ligt voor de hand: "maak Nederland groter met een eiland!" De bewonersvertegenwoordigingen roepen niet op om Schiphol in één keer naar de Noordzee te verplaatsen. Dat is niet haalbaar. Maar door de initiële aanleg van één of twee start- en landingsbanen in de Noordzee, kan al wel voorkomen worden, dat een Tweede Kaagbaan wordt aangelegd. En zo wordt gigantisch veel geluidshinder voorkomen. Mogelijk zou zelfs al de Buitenveldertbaan dicht kunnen. Hierdoor kan dit gebied gebruikt worden voor bijvoorbeeld nieuwe kantoorbouw. Nu is de tijd, om door te zetten met – als eerste – een onderzoek naar de mogelijkheid om extra banen aan te leggen in de Noordzee. En vervolgens deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. ,,De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. '' Uitbreiding van het aantal banen, op het huidige Nederlandse grondgebied, vinden de bewonersvertegenwoordigingen onacceptabel. Zij pleiten voor meer banen op een 'IJ-vlakte'' voor de kust als haalbare en wenselijke optie.