• 20060629 0054

    Izak Van Maldegem

Leimuiden-West mag er komen

LEIMUIDEN Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde maandag 5 februari in met het bouwplan Leimuiden-West. De raadsleden stemden wel tegen het meebetalen aan een geluidsscherm, dat het lawaaioverlast voor de omwonenden had kunnen verminderen. Ook werd een motie van D66 verworpen, om te zorgen voor meer groen op de dijk. Een pleidooi van SVKB om vast te houden aan 30% sociale woningbouw haalde het ook niet in de raad. Net zo min als een D66 voorstel voor een groot wandelpad rondom Leimuiden-West. De vooropgezette plannen van de projectontwikkelaar Vibu, de tennis- en voetbalvereniging haalden wél ongeschonden de eindstreep.

Sinds 2016 moeten projectontwikkelaars zich houden aan de 'Lior'-regel (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), dat er per nieuwe woning minimaal 45 meter aan groen moet worden gerealiseerd. Maar Vibu hoeft zich hier niet aan te houden, omdat de plannen voor dit bouwgebied al vier jaar besproken worden, zo vond een raadsmeerderheid.

In de afgelopen weken hadden Vibu en de omwonenden een akkoord bereikt, dat er een geluidsscherm zou komen, zodat de omwonenden geen last hadden van teveel lawaai. Vibu was bereid om de helft van de kosten voor dit geluidsscherm op zich te nemen, als de gemeente de andere helft zou betalen. Maar alleen PRO was hier voor; de rest van de raad wilde hier geen geld voor beschikbaar stellen. Hierdoor is de kans huizenhoog, dat het door de omwonenden zo vurig gewenste geluidsscherm er niet zal komen.

Tot voor kort was het plan om naast allerlei luxe villa's ook 16 sociale huurwoningen en 15 sociale koopwoningen te bouwen in dat gebied. Maar politiek is er onrust over de sociale koopwoningen. De vrees is, dat mensen die zo'n woning kopen, er korte tijd later flink op kunnen cashen door die woningen later weer met flinke winst door te verkopen. Daarom bood Vibu aan, om géén sociale koopwoningen te realiseren, maar wel 24 sociale huurwoningen. Hiermee wordt het percentage sociale huurwoningen minder dan de standaard vereiste 30%. Met uitzondering van vier leden van SVKB vond de gemeenteraad dit helemaal prima.

D66 stond helemaal alleen, waar het ging om haar 'XXL wandelpad' voor een rondje Leimuiden-West. Geen enkele partij was hier voorstander van. Wel houd de raad de mogelijkheid open, om in de toekomst een wandelpad langs de sportvelden aan te leggen.

De gemeenteraad stemde in grote meerderheid voor de package deal van Vibu met de tennis- en voetbalvereniging. Alleen drie raadsleden van SVKB én raadslid Gino Wesselman (D66) waren en bleven tegen. In een stemverklaring stelde fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB): ,,We kunnen ons niet verenigen met de package deal. We hadden als kaders moeten uitleggen. Deze besluitvorming is mosterd na de maaltijd. Met de ontwikkeling van het dorpshart worden er al genoeg dure woningen neergezet. We zijn voor sociale woningbouw van koop en huur, maar we zijn tegen bouwen langs de Ringvaart. Het college komt steeds met memo's en aanpassingen onder het mom dat sociale woningbouw zo hard nodig is, maar ondertussen worden er heel veel dure woningen gebouwd.''