• Ellis de Vries van Stichting Warm Onthaal.

    Joep Derksen

Kans voor Rijnsaterwoude om van het gas af te gaan

RIJNSATERWOUDE Moet de gemeente 40.000 euro uitgeven aan 30 m2 voor een fietspad dat energie opwekt voor een oplaadpaal? Of gaat dit bedrag naar een onderzoek om Rijnsaterwoude aan te sluiten op een warmtenet, dat de warmte haalt uit het Braassemermeer. En waarbij deze huizen dus van het gas af gaan?

Joep Derksen

WARMTE UIT DE BRAASSEM Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 juni hielden Philine Krosse, transitiearchitect en Ellis de Vries van Stichting Warm Onthaal een gepassioneerd pleidooi voor de laatste optie. Samen met andere inwoners zetten zij zich in voor het project 'Warmte uit de Braassem'. De 40.000 euro worden niet alleen gebruikt om te onderzoeken of Rijnsaterwoude gasloos gemaakt kan worden, ook opent het de weg naar subsidiepotten, die vele miljoenen euro's bedragen. Tot nu toe is er namelijk nog geen enkel onderzoek geweest naar het gebruik van 'TEO': Thermische Energie oppervlaktewater.
De Vries informeerde de raadsleden: ,,Wat we willen, is dat er een plan komt, die aanspraak maakt op de subsidiepot. Het is niet zomaar een onderzoek. We hebben gesproken met de Provincie, het Waterschap, Liander en andere partijen; zij zijn extreem geïnteresseerd en willen naar vermogen bijdragen. De kennis van TEO projecten gaat allemaal over nieuwbouw en niet over een bestaande wijk. Daarom wordt bij allerlei overheden gezegd, dat het (koppelen van de woningen van Rijnsaterwoude aan het oppervlaktewater van het Braassemermeer, JD) heel interessant is.''

WARM ONTHAAL De stichting Warm Onthaal bood zich aan de gemeente aan als samenwerkingspartner: ,,We willen jullie ondersteunen met alles wat wij hebben uitgezocht en geleerd.''
Er is geld beschikbaar voor zogeheten 'proeftuinprojecten', maar ook zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een innovatiesubsidie, die bestaat uit 12 miljoen euro. Dit bedrag gaat naar gemeenten, die willen kijken naar innovatieve manieren om gasvrij te worden. En het opwekken van warmte uit oppervlaktewater wordt door verschillende overheden gezien als 'zeer kansrijk en dan met name voor bestaande wijken', zo gaf De Vries aan.

De stichting Warm Onthaal wil vóór 1 november samen met de gemeente Kaag en Braassem een aanvraag indienen voor een deel van de te bemachtigen subsidiegelden. Zodat het project 'Warmte uit het Braassemermeer' al in 2019 van start kan gaan.
Hiervoor moeten zich minimaal vijftig woningeigenaren melden, maar volgens De Vries en Krosse hebben al 330 huishoudens belangstelling getoond om er aan mee te werken.

SOLAR PATH De gemeenteraadsleden lieten zich nog niet uit over de vraag of de beschikbare 40.000 euro aan gemeentesubsidie moet gaan naar het solar path of het gebruik van TEO. Wel waren er kritische vragen van verschillende partijen, waarom de raad voor het solar path zou moeten kiezen, nu het Duurzaamheidsplatform zich geen voorstander heeft getoond van dit idee, dat in Nieuwe Wetering zou moeten komen. Wethouder Inge van der Meer maakte de raad duidelijk, dat het de raadsleden zijn, die hier een besluit over moeten nemen.

Nadat de raadsleden op woensdag 27 juni praten over dit onderwerp, zullen ze maandag 9 juli een definitief besluit nemen.