Invoering diftar wordt met een jaar uitgesteld

KAAG EN BRAASSEM Volgend jaar gaan de inwoners er iets op vooruit, waar het gaat om de kosten van het ophalen van het restafval. Eenpersoonshuishoudens betalen in 2018 5 euro minder en moeten dus 188 euro neertellen. Meerpersoonshuishouden worden aangeslagen voor een bedrag van 273 euro en krijgen dus een korting van 12 euro.

HEFFING Maar vanaf 2019 moet ieder huishouden betalen voor elke keer, dat een afvalcontainer aan de kant van de weg wordt gezet. Vuilniszakken, die in ondergrondse containers gedumpt worden, kosten 2 euro per dump. Wie een kleine minicontainer van 140 liter heeft, betaalt hiervoor 4,60 euro per keer. Mensen met een grote afvalcontainer, van 240 liter, moeten in 2019 maar liefst 8 euro per keer lappen. Dat is 208 euro, als die afvalcontainer 26 keer per jaar langs de kant van de weg wordt gezet. Daar bovenop komt dan ook nog een 'vast tarief aan afvalstoffenheffing', dat de gemeenteraad nog moet vaststellen. Dat tarief komt ergens tussen de 100 en 170 euro te liggen. Wie dus niet het afval goed scheidt en tweewekelijks zin container langs de kant van de weg zet, kan in 2019 zo maar zo'n 378 euro aan afvalstoffenheffing moeten betalen.

SCHEIDEN MOET LONEN De politiek wil, dat scheiden moet lonen. Dus worden de definitieve tarieven voor het ophalen van het afval zo opgesteld, dat je er financieel op vooruit gaat, als je maximaal 13 keer de restafvalcontainer langs de kant van de weg zet. Tenminste, dat geldt voor de meerpersoonshuishoudens. De eenpersoonshuishoudens zouden wel eens het kind van de rekening kunnen worden, als het vaste tarief in 2019 tussen de 150 euro en 170 euro wordt. Zij betalen na enkele ledigingen dan al meer, dan ze in 2018 kwijt zijn. Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) vindt dat echter geen probleem. ,,We moeten reëel blijven. Misschien hebben eenpersoonshuishoudens al die tijd verschrikkelijk te weinig betaald. Het vastrecht is eerlijk. Dat komt per huis langs en is voor iedereen gelijk. Waarom zou je als je alleen woont, daar korting op moeten krijgen? Het gaat niet alleen om oude dametjes maar ook om jeugd, die misschien veel afval heeft. Als je met één vast recht zorgt, dat de bak niet vol zit en dat je goed scheidt, heb je er wel degelijk voordeel van.''

GEDRAG Overigens gaat de gemeente volgend jaar precies bijhouden, hoe vaak mensen hun container langs de kant van de weg zetten. Op basis van dat gedrag, worden voor ieder huishouden de tarieven vastgesteld. Wie in 2018 zijn container dus heel weinig laat ledigen, betaalt in 2019 dus minder, dan mensen die hun restafvalcontainer (bijna) tweewekelijks aanbieden.

OVERGANG Volgend jaar wordt namelijk een overgangsjaar, zo stelt het college van burgemeester en wethouders voor. Daarmee wordt een doelstelling van de gemeenteraad niet gehaald, om uiterlijk in 2018 het 'diftar' systeem (gedifferentieerd betalen) in te voeren. Meerdere partijen zijn daar niet blij mee. D66-lijsttrekker Nick van Egmond laat weten het ',,ammer te vinden, dat het doel om diftar per 1 januari 2018 in te voeren niet gehaald is''. En deze partij is ook niet onverdeeld positief over het feit, dat de inwoners volgend jaar korting krijgen op de afvalstoffenheffing. Raadslid Gino Wesselman: ,,Door die korting krijgen de mensen geen impuls om te scheiden. Maar hoe je je dit jaar gedraagt, is bepalend voor wat je volgend jaar moet betalen.''

LUIERS Het zijn woorden, waar wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) noodgedwongen nog weinig mee kan, zo liet hij weten tijdens een fractievergadering van zijn partij. ,,We hebben nu een kleinere afvalbak en ik zette die bak langs de kant van de weg, omdat die al ramvol zat. Maar toen kwam ik er achter, dat deze bak pas volgende week geleegd wordt. De baby poept te veel!'' Hij besloot: ,,Gelukkig zijn we in 2019 uit de luiers.'' Toch klonk er ook kritiek vanuit PRO over het uitstel van de invoering van diftar. Raadslid Ilse van der Poel stelde: ,,Het is te zot voor woorden, dat we hier vier jaar over doen. Nu komt het moment er eindelijk aan en dan is het een rotzooi!''