• ANP / Tjapko de Heus

Hoog schoolverzuim

KAAG EN BRAASSEM Het afgelopen schooljaar waren er maar liefst 129 leerlingen, die voor kortere of langere tijd verzuimden om naar school te gaan. In totaal gaat het om 2,7% van het aantal leerplichtige jongeren. Hiermee ligt Kaag en Braassem boven het gemiddelde in de regio Holland Rijnland. Bij driekwart van de jongeren, die verzuimden om naar school te gaan, zijn afspraken gemaakt of waarschuwingen uitgedeeld. Twee leerlingen presteerden het om langer dan vier weken niet op school te verschijnen. Inmiddels volgen ze echter weer de lessen.