• Ethel Stassen

Hondenbezitters boos over aanlijngebod buitengebied

KAAG EN BRAASSEM Meer dan vijftig brieven en emails ontvingen de raadsleden van verontruste hondenbezitters over de aangekondigde aanlijnplicht in het buitengebied.

Joep Derksen

Omdat één schapenhouder last heeft van loslopende honden, die achter zijn schapen aan rennen, overweegt het college van burgemeester en wethouders nu de algemene plaatselijke verordening (apv) aan te passen.

De gemeenteraad wordt gevraagd om op maandag 5 maart in te stemmen met deze aanpassing, zodat het college vervolgens bepaalde plekken in het buitengebied kan aanwijzen, waar honden niet meer vrij mogen rondlopen. Deze aanlijnplicht geldt dan alleen voor honden; niet voor katten of andere huisdieren. Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 februari spraken zes hondeneigenaren in en zij lieten weten tegen de invoering van een aanlijngebod te zijn. Arjan Middendorp wees op de eigen verantwoordelijkheid van de schapenhouder. Zo kan deze schapenhouder de sloot verbreden, een hek plaatsen of schrikdraad aanbrengen. Inspreekster Marijke Vesseur wees de raadsleden er op, dat zo'n algemeen aanlijngebod helemaal niet nodig is. Nu al kan het college van burgemeester en wethouders namelijk individuele hondeneigenaren verplichten om hun viervoeter aan te lijnen. Ze riep de politici op: ,,Neem een rationeel besluit, want u bengt weldenkende mensen en geen schapen.'' Guido Schlosser stelde: ,,Er is door het gemeentebestuur geen enkel overleg geweest met betrokkenen, alleen met de boer. Die boer heeft er niet alles aan gedaan om deze zaak op te lossen. Andere oplossingen van ons (zoals het hek of schrikdraad, JD) werden opzij geschoven, omdat de boer zegt, dat het niet kan. Dit beleid dient alleen één iemands economische belangen.''

Burgemeester Marina van der Velde wilde geen poging meer doen om samen met de hondenbezitters en de schapenboer tot een gedeelde oplossing te komen. Ze riep de raadsleden op om een besluit te nemen. Wel stelde ze, dat het niet haar bedoeling is, om een aanlijngebod voor het hele buitengebied in te stellen. Op basis van de apv kan ik het hele buitengebied aanwijzen, maar dat ligt niet in de rede.'' Als er inderdaad een aanlijngebod komt in de apv, dan wordt als eerste het gebied rondom het terrein van de schapenhouder in de Plaspolder aangewezen. Anderhalf jaar geleden liet LTO-bestuurder Van Rijn tijdens een raadsvergadering echter al laten weten, dat de LTO ook andere gebieden weet, waar zo'n aanlijngebod gewenst is. Van Rijn stelde in augustus 2016, dat het onder meer ging over de ,,Veenderpolder, waar veel schapen wandelen''.