Hardnekkige werkloosheid

KAAG EN BRAASSEM Ondanks de groeiende economie, daalt het aantal uitkeringsgerechtigden niet. De mensen, die nu nog werkloos thuis zitten, bezitten vaak andere kwaliteiten, dan waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. Dat blijkt uit de 'Analyse Werk en inkomen', die vorige week openbaar gemaakt werd.

Joep Derksen

 

STIMULEREN Wethouder Yvonne Peters beaamt: ,,Er zijn allemaal verschillende omstandigheden; dat maakt het niet gemakkelijk om stappen te maken. Voor een deel van het (werklozen, JD) bestand is het een uitdaging om hen naar het werk te begeleiden. Mensen moeten regelmatig naar bijeenkomsten. We proberen aan alle kanten om ze te stimuleren om een goed dagritme te krijgen. Maar mensen stromen vanwege een beperking heel moeilijk in.

 

VACATURES Het aantal vacatures dat niet vervuld kan worden loopt snel op. Waren er begin 2016 nog 1.658 van dit soort vacatures; eind vorig jaar zijn die onvervulde baankansen met 322% gestegen tot 5.345. ,,Niet vervulde vacatures tegenover een groot aantal werkzoekenden betekent een mismatch op de arbeidsmarkt'', zo laat de gemeente weten. Op dit moment zijn er in deze gemeente 341 mensen, die een bijstandsuitkering ontvangen.

 

UITKERINGEN Vorig jaar zijn 87 uitkeringen geëindigd, maar ook zijn er 88 nieuwe uitkeringen toegekend. Dat komt onder meer door het verlies van werk, of het stopzetten van een bedrijf. Maar ook statushouders die zich in deze gemeente vestigen, krijgen een uitkering. Vorig jaar waren dat 18 personen. Zodra ze zich hier vestigen, mogen ook hun eventuele vrouwen en kinderen overkomen. Dat leidt volgens Peters niet tot nieuwe uitkeringen; ,,alleen de hoogte van de bestaande uitkering wordt aangepast. Bij Nederlanders heb je dezelfde situatie. Een aantal gezinnen is afhankelijk van een uitkering. Ze worden ondersteund met huursubsidie en buitengewone uitkeringen.

 

BAAN Van de 341 mensen, die nu een bijstandsuitkering ontvangen, maken 146 mensen nog kans om een baan te krijgen. 135 mensen worden beschouwd als 'tijdelijk niet bemiddelbaar' en 37 personen hebben het stempel 'langdurig niet bemiddelbaar' gekregen.