• Pont Kaageiland.

    Dorothee Klopper

Gemeente hoopt Ponto binnenboord te houden

KAAG EN BRAASSEM De gemeente hoopt dat zij geen gebruik hoeft te maken van de mogelijkheid om Ponto uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding voor de veerdienst tussen Kaag en het vasteland.

Hiertoe kan de gemeente besluiten als de firma de gevraagde informatie niet aanlevert. Daarom heeft de gemeente de gebroeders Hoogenboom een voorstel gedaan.

IEDEREEN DEZELFDE INFORMATIE De gemeente is bij wet gebonden aan het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de veerdienst. Bij het uitschrijven van een aanbesteding horen alle bedrijven te beschikken over dezelfde informatie. Dit is om ervoor te zorgen dat het een eerlijke aanbesteding is en dat geen enkel bedrijf cruciale voorinformatie heeft. Om die reden heeft de gemeente informatie gevraagd over onder meer inkomsten uit het jaar 2017, arbeidsvoorwaarden van het personeel en een inschatting van het aantal overzettingen per jaar. Informatie die eenvoudig en zonder extra kosten kan worden aangeleverd. Om daarna algemeen beschikbaar te stellen aan alle inschrijvers zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

VOORSTEL GEMEENTE In het voorstel staat dat als Ponto de gevraagde informatie alsnog aanlevert, de gemeente geen gebruik hoeft te maken van de mogelijkheid om de firma uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding. De rechtbank gaf in een kort geding, dat was aangespannen door de gemeente aan, dat de gevraagde informatie niet per se aangeleverd hoefde te worden. Maar dat de gemeente dan wel de mogelijkheid heeft om het bedrijf uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding. Wethouder Yvonne Peters "Ponto doet haar werk al jaren goed. Iedereen is tevreden over de dienstverlening van het bedrijf. Het zou zonde zijn als zij zichzelf buitenspel zetten."

LAATSTE OPROEP Tot nu toe heeft het bedrijf geweigerd deze informatie te geven. Hierdoor kan er volgens de gemeente geen eerlijke aanbesteding zijn. De andere inschrijvers kunnen bezwaar maken en mogelijk hiermee de aanbesteding ongeldig laten verklaren. Omdat de gemeente het onwenselijk vindt dat het bedrijf uitgesloten wordt van deelname, heeft zij het bedrijf een laatste voorstel gedaan om de gevraagde informatie toch aan te leveren. Ponto heeft hier twee weken de tijd voor.