• kaagenbraassem.nl

Geheime vergadering over 'scheve huisjes'

KAAG EN BRAASSEM De politiek is druk bezig met het zoeken van standplaatsen voor de 'scheve huisjes'. Dat zijn wooncontainers, waar mensen komen te wonen die niet kunnen aarden tussen andere inwoners. Zij moeten in een 'prikkelarme' omgeving wonen. Dus op minimaal een meter of honderd afstand van andere mensen.

Joep Derksen

ONRUST In Kaag en Braassem is onrust ontstaan over de komst van deze nieuwe bewoners, die onder meer onderdak vonden bij de Binnenvest in Leiden. Onder de mensen, die al meerdere jaren dak- en thuisloos zijn en in aanmerking komen voor een scheef huisje, zitten ook zogeheten 'draaideurcliënten'. Zij hebben regelmatig in de cel gezeten. Wat ze precies gedaan hebben wordt niet bekend gemaakt.

Burgemeester Marina van der Velde: ,,Die mensen, die deze scheve huisjes nodig hebben, zijn er en kunnen we niet wegmaken. We moeten iets verzinnen waardoor zowel zij als wij ons het prettigst voelen.'' Volgens de burgemeester gaat het voornamelijk om mensen, die niet in een woonbuurt kunnen verblijven ,,met allerlei geluiden. Er zijn mensen met verzamelwoede, die 6.000 fietsen in de tuin willen hebben. Dat moet je niet in een woonbuurt doen maar op een afgelegen plekje.''

Vorige week vergaderden de raadsleden over de komst van twee scheve huisjes, waar ze geplaatst moeten worden en of de inwoners daar nog inspraak over mogen hebben. Net zoals enkele jaren geleden gebeurde bij de discussie over de locaties van de Extra Sociale Woningen. Wat de uitkomsten van die vergadering zijn geweest, is nu nog onduidelijk; de bijeenkomst vond namelijk 'in beslotenheid' plaats. Wellicht wordt later duidelijk, wat de politiek in de achterkamertjes besloten heeft. Er is overigens geen garantie, dat er maximaal twee wooncontainers komen. De burgemeester: ,,In de toekomst kunnen er meer komen.''