Geen zorgen over clustering sociale woningbouw

OUDE WETERING Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de bouw van 29 sociale appartementen op de locatie van de voormalige Gerardusschool.

Joep Derksen

,,Aan de kant van de Digros komt een hogere bouwlaag en verderop wordt het iets lager. Er is gezocht om een goede aansluiting te vinden met bebouwing in de buurt.'' Aldus wethouder Yvonne Peters.

Vlak in de buurt zijn plannen voor het woningbouwproject 'Woelige Baren', een gebouw van zes verdiepingen met ook tientallen sociale woningen, dat 19 meter hoog moet worden. Enkele jaren geleden waren het college en de gemeenteraad het er over eens, dat de 'Extra Sociale Woningen' (ESW) verspreid over de kernen moest plaatsvinden. Maar nu komen er op twee gebiedjes vlak bij elkaar in Oude Wetering een kleine vijftig sociale appartementen. Is er hierdoor geen sprake van clustering? Peters: ,,Het plan 'Woelige Baren' is nog aangehouden door de raad. Hoe dat zich gaat ontwikkelen, weten we nog niet.'' Ze vervolgt: ,,We hebben met elkaar afgesproken, dat wij de sociale woningbouw moeten intensiveren. We hebben wachtlijsten die kunnen oplopen tot zeven jaar. De wens is om 150 tot 200 ESW te realiseren. Dat hele traject leidde tot extra locatie Gerardus. Natuurlijk is het zo dat in bestaande plannen al de eis voor 30% sociaal te bouwen opgenomen is.''

Peters besluit over de 29 appartementen op de locatie van de voormalige Gerardusschool: ,,We zouden als college blij zijn om het te realiseren. Het ontslaat ons niet van andere plannen, om ook in de andere kernen sociale woningbouw te realiseren. De spreiding vindt plaats over de grotere kernen.''