• Joep Derksen

Erepenning voor Fried Elstgeest

KAAG EN BRAASSEM Tot zijn grote verrassing kreeg Fried Elstgeest (71) tijdens zijn allerlaatste vergadering als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein de gemeentelijke Erepenning overhandigd. In bijzijn van zijn vrouw Erica overhandigde wethouder Floris Schoonderwoerd dit waardevolle kleinood aan hem op dinsdag 6 februari.

Elstgeest was sinds de start van de gemeente Kaag en Braassem voorzitter van de Wmo Adviesraad, dat later de Adviesraad Sociaal Domein werd. Schoonderwoerd was vol lof over de scheidend voorzitter: ,,Fried was een stabiele factor. Het gaat er bij het sociaal domein om, hoe je kunt aansluiten bij de kracht en energie die er in de dorpen is. En hoe je inwoners kunt enthousiasmeren om te komen tot een inclusievere samenleving. Deze adviesraad heeft gelooft in die aanpak. De manier waarop deze adviesraad heeft gefunctioneerd kwam door jou Fried.''

Schoonderwoerd ging verder: ,,Fried heeft er mede voor gezorgd, dat de Adviesraad ging voor kwaliteit, in plaats van alleen de formele inspraak te regelen. Hij was altijd constructief en stelde het belang van de hulpbehoevende inwoners centraal.'' De wethouder overhandigde de gemeentelijke Erepenning, die wordt uitgereikt ,,als blijk van waardering en erkentelijkheid voor mensen die zich jegens de gemeente zeer verdienstelijk hebben gemaakt en een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.''

Na dankwoorden van andere leden van de Adviesraad Sociaal Domein en het in ontvangst nemen van bloemen en een dinerbon, reageerde een licht geëmotioneerde Elstgeest: ,,Als onafhankelijk voorzitter mocht ik me overal mee bemoeien. Wat was ik blij met internet. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, JD) was voor mij helemaal nieuw, maar gelukkig hadden leden er wel ervaring mee. We mogen ons bijna overal mee bemoeien.''

Hij sprak waardering uit over de manier waarop het college van burgemeester en wethouders omgaat met de adviezen: ,,Zij willen gebruik maken van meedenkers en soms zelfs tegendenkers bij het maken van nieuwe plannen. We kunnen ons als Adviesraad minder profileren. Maar het gaat niet om de Adviesraad, maar om het uiteindelijke resultaat. Beter vroegtijdig meepraten, dan op het laatste moment proberen bij te sturen.'' Hierop droeg Elstgeest het voorzitterschap over aan Leny van Luling-Kemp, tevens nieuw lid van de Adviesraad. Zij gaf Elstgeest de eer, om voor de allerlaatste keer de vergadering van de Adviesraad te sluiten.