• Archief BDU

De Kickers ontvangen 930.000 euro

LEIMUIDEN Sportvereniging De Kickers '69 krijgt 930.000 euro van de gemeente.

Hiermee kan de sportvereniging er zelf voor zorgen dat het sportpark toekomstbestendig wordt gemaakt. De Kickers krijgen dit geld, als gevolg van een raadsbesluit om het bestemmingsplan Leimuiden-West definitief vast te stellen.

KUNSTGRASVELD In ruil voor de komst van een honderdtal woningen, onder andere op het derde veld van De Kickers, mag De Kickers een kunstgrasveld aanleggen. Het praathuis komt op een andere locatie, er verschijnt een opslagloods en beschoeiing wordt aangelegd. Ook komen er zonnepanelen en zo veel mogelijk ledverlichting.

Inwoners van de Dennenlaan zijn ondertussen verontrust over mogelijke geluidsoverlast in de toekomst.