Column wethouder Herman Haarman

KAAG EN BRAASSEM Meedoen is belangrijker dan winnen. Aan die Olympische gedachte had Ireen Wüst even geen boodschap toen ze op de 3000 meter naast het goud greep en genoegen moest nemen met een tweede plaats. Haar teleurstelling werd door de NOS haarscherp in beeld gebracht en de Nederlandse huiskamer ingestraald.

Herman Haarman

Toch moest ik aan die aan Pierre de Coubertin toegeschreven uitspraak denken toen ik afgelopen week de feestelijke afsluiting van de reconstructie van de Boddens Hosangweg en de Vierambachtsweg in Woubrugge bijwoonde.

Net als bij de Olympische Spelen vergt de voorbereiding en de uitvoering van een ingrijpende reconstructie jaren tijd. Gemeente en Hoogheemraadschap hebben flink geïnvesteerd in het opknappen van de weg, het aanbrengen van led-verlichting en het slaan van damwanden voor de dijkversterking.

Er was veel specialistische kennis nodig van adviseurs en aannemers om het werk uit te voeren. Om een indruk te geven; om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen waren maar liefst 28 bouwvergaderingen nodig. De uitvoering kostte ruim 2 jaar.

Maar doorslaggevend voor het succes van het project was de inbreng van omwonenden. Er zijn honderden individuele gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven over hoe de verkeersveiligheid kon worden verbeterd en hoe hun perceel bereikbaar kon blijven. Dat leidde tot verschillende ideeën over de nieuwe inrichting. Sommige ideeën kwamen overeen, maar er waren ook tegengestelde belangen. De bewoners hebben toen een Klankbordgroep gevormd om de verschillende belangen te verenigen. Op basis daarvan is een definitief ontwerp van de weg gemaakt. En zo is het werk ook uitgevoerd.

Met hun individuele inbreng en de wil om er samen uit te komen is er een mooi werk tot stand gebracht. Een nieuwe weg waar alle omwonenden weer jaren mee vooruit kunnen. Als we allemaal meedoen, winnen we ook allemaal.

Ik wens u nog veel plezier met het kijken naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.