Bouwstop in Buitengebied Oost

KAAG EN BRAASSEM In het Buitengebied Oost komt een bouwstop voor agrariërs. Dit staat in het herziene bestemmingsplan voor dat gebied. Wethouder Herman Haarman gaf vorige week een toelichting.

Joep Derksen

Die bouwstop heeft te maken met de stikstofdepositie in het naastliggende Natura 2000 gebied.

Haarman: ,,Onze gemeente ligt tegen het Nieuwkoopse aan en het Buitengebied Oost draagt dan toch bij aan die stikstofdepositie in het Natura 2000 gebied.''

 

GEEN LEUK BERICHT  ,,In het najaar was jurisprudentie, dat geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan mogen worden, die bijdragen aan een hogere stikstofdepositie. Dat is geen leuk bericht voor de agrariërs. Ze willen doorgroeien qua vee en bouwmogelijkheden, maar hier kan het nu niet.''

 

OP SLOT Mochten de regels rondom de stikstofuitstoot de komende jaren versoepeld worden, dan laat het nieuwe bestemmingsplan toe, dat de agrariërs alsnog hun activiteiten mogen uitbreiden. Het college heeft deze mogelijkheid toegevoegd aan het bestemmingsplan, op verzoek van de LTO Noord. ,,Het bestemmingsplan is voor tien jaar geldig. Als je de boel op slot gooit, doe je dat voor tien jaar.''

Regeert de gemeenteraad dan niet over haar graf heen? Haarman: ,,De raad regeert altijd over haar graf. Een raad stelt een bestemmingsplan voor tien jaar vast.''

 

88 ZIENSWIJZEN Overigens krijgt de manier waarop de inspraak rondom het bestemmingsplan Buitengebied Oost is geregeld, nog een staartje. Voor het eerst was er geen 'Voorontwerp Bestemmingsplan'. Wel was er een informatieavond, waar mensen hun mening konden geven. Toen het ontwerp klaar was, werd het gemeentehuis overspoeld met zienswijzen: maar liefst 88 in totaal.

GEMEENTERAAD Al die mensen mogen inspreken, wanneer de gemeenteraad over dit onderwerp praat op maandag 19 februari. Wanneer inderdaad 88 mensen hun mening gaan geven, en ze krijgen allemaal vijf minuten spreektijd, dan zijn de gemeenteraadsleden de eerste zevenenhalf uur van de raadsvergadering bezig met luisteren naar de meningen van al die inwoners.

Haarman beaamt: ,,88 Zienswijzen zijn best wel veel. De raad moet vooral nadenken in welke vorm we dat met elkaar gaan bespreken.''