• Archief BDU

Belasting op zonnepanelen

KAAG EN BRAASSEM Als de overheid vanaf 2020 extra WOZ-belasting mag gaan heffen op huizen met zonnepanelen, dan kan de gemeente Kaag en Braassem hier aan meedoen. Voor wethouder Inge van der Meer is dat een no-brainer.

Maar moeten de inwoners, die zich inzetten voor een duurzame samenleving en dus zelf energie opwekken, financieel gestraft voor hun inzet? De wethouder ziet het anders. ,,In de toekomst gaan potentiële kopers wel degelijk kijken naar de hoogte van de energierekening van huizen. Een lagere energierekening heeft dan direct een waardevermeerderend vermogen. Wij straffen de mensen met zonnepanelen niet. Je verdient met die zonnepanelen veel meer terug, dan dat het dat kleine beetje WOZ-belasting gaat kosten.'' De wethouder hoopt, dat nog veel meer inwoners hun daken vol gaan leggen met zonnepanelen. En dat is niet, omdat de gemeente dan vanaf 2020 meer WOZ-inkomsten krijgt. Kaag en Braassem moet net als andere gemeenten in Holland Rijnland er voor zorgen, dat er in 2025 voor 2,5 petajoule minder aan energie verbruikt wordt.''