• Veel belangstelling voor nieuwe huizen.

    Writing4U.nl / Joep Derksen

104 woningen Nieuwe Rede

LEIMUIDEN Niets lijkt de komst van tachtig luxe woningen en 24 sociale huizen in het gebied Leimuiden-West meer in de weg te staan.

Joep Derksen

Zoveel werd donderdag 1 november wel duidelijk, tijdens de informatieavond in de kantine van voetbalvereniging De Kickers '69. Het gebouw zat stampvol met dorpsgenoten, die met eigen ogen wilden zien, wat de bouwplannen waren. Geïnteresseerden in een nieuwe woning vlak bij de Ringvaart meldden zich al bij Vibu Projectontwikkeling in de hoop dat zij over twee jaar kunnen wonen in de nieuwbouwwijk 'Nieuwe Rede'.

Maar niet iedereen bleek de komst van zoveel woningen te waarderen. Wim Buskermolen, voorzitter van De Kickers '69, genoot in ieder geval van de avond. ,,Vijf jaar zijn we hier mee bezig. Het is nog vóór 2009 begonnen met de idee om hier kunstgras aan te leggen op één veld. In 2013 had de tennisvereniging de wens om uit te breiden en Vibu wilde huizen bouwen, waarvoor een veld van ons nodig was. Samen hebben we een toekomstbestendig en budgettair neutraal plan opgesteld.''

Dat plan houdt in, dat er op en bij het huidige achterste voetbalveld 24 sociale huurwoningen komen, die eigendom worden van Woondiensten Aarwoude. Op de dijk langs de Ringvaart komen tachtig riante koopwoningen; zowel vrijstaand als geschakeld, maar vrijwel allemaal met een eigen aanlegplaats. De voetbalclub krijgt haar kunstgrasveld en tennisvereniging TV Leimuiden een extra tennisbaan én een mini-baan.

SAMENWERKING De beide sportverenigingen hebben elkaar echt gevonden in de samenwerking, want nu al zijn er nieuwe plannen om samen te werken. Beide clubs hebben namelijk behoefte aan een onderhoudsruimte en de Kickers willen ook nog twee nieuwe kleedkamers. En dus bouwen deze clubs in 2020 twee pandjes direct naast elkaar; in dezelfde uitvoering en kleur. Ed van Loo, voorzitter van de TV Leimuiden, is ook blij met de komst van extra tennisruimte. ,,We gaan nu starten met extra inschrijvingen. De club groeit gelukkig weer bij de jeugd en we proberen de volwassen leden die we kwijt zijn geraakt weer terug te krijgen. We hebben plannen voor het uitbouwen van de bestuurskamer, willen een speeltuin hebben voor de jeugd en een goede onderhoudsruimte voor de groundsmen.'' Ook wil de tennisvereniging nog een nieuwe fietsenstalling en een hek met elektronische opening. De Kickers krijgt een vernieuwd natuurgras voetbalveld; dat wordt na de laatste wedstrijd van dit seizoen ingezaaid, zodat het er in september fonkelnieuw bij ligt. Het kunstgrasveld wordt vanaf juni aangelegd, zodat dit ook in september officieel in gebruik genomen kan worden. De tennisbaan en mini-baan van TV Leimuiden worden in november 2019 gerealiseerd. Een half jaar eerder begint al de bouw voor de uitbreiding van de kantine van de tennisvereniging. Waar het gaat om de woningen: in juni 2019 wordt het terrein van het oude voetbalveld voor de sociale woningen en de bouwweg al bouwrijp gemaakt. De bouw van de luxere woningen langs de Ringvaart kan eind 2019 beginnen en duurt zo'n twee jaar. Directeur Fred Wagenaar van Vibu Projectontwikkeling verwacht dat dit een heel succesvol woningbouwproject wordt. De wijk gaat 'Nieuwe Rede' heten. Op de gelijknamige website is te zien over hoe de huizen er precies uit gaan zien en wat ze gaan kosten.

UITZICHT Hoe de huizen er precies uit gaan zien en wat ze gaan kosten; dat wordt pas in de loop van volgend jaar bekend. Dan begint ook de verkoop van de woningen. Wagenaar: ,,Er is nu al veel belangstelling voor.'' Wim Zaalberg woont al tientallen jaren in Leimuiden en heeft tot nu genoten van het uitzicht over de dijk. ,,We kijken straks tegen al die woningen aan'', mijmert hij. Die gevoelens worden gedeeld door Jan Glabbeek: ,,Ik baal wel een beetje. Nu kan ik nog schapen en andere beestjes zien en is het lekker rustig, maar straks krijgen we te maken met het drukke verkeer.'' Wethouder Yvonne Peters is echter enthousiast. ,,We krijgen met dit totaalplan een toekomstbestendig sportpark en extra woningen. Dat kan Leimuiden gebruiken, want nieuwe woningen leiden tot jonge gezinnen en zorgen voor nieuwe leden voor de voetbal en tennis.''