• Ouderenadviseurs Riekie Brunt en Rettie Bentvelsen bieden wethouder Floris Schoonderwoerd het laatste welzijnsverslag aan.

    Ans Lammers

Wethouder Floris Schoonderwoerd neemt laatste welzijnsverslag in ontvangst.

02-10-2017, 12:41 | Lezersnieuws | Rettie Bentvelsen

Op donderdagochtend 28 september is in Huize Jacobus het eerste exemplaar van het Welzijnsbezoekverslag 2013-2017 officieel aangeboden aan de wethouder Floris Schoonderwoerd.

In dit verslag worden de resultaten van de welzijnsbezoeken in de gemeente Kaag en Braassem weergegeven, die in de periode 2013 - 2017 plaatsvonden.

Dit verslag is met grote inzet van welzijnsbezoekvrijwilligers tot stand gekomen. Het is het tweede welzijnsbezoekverslag voor Kaag en Braassem. En tevens het laatste welzijnsbezoekverslag in deze vorm.

Een belangrijkste doelstelling van het huidige ouderenbeleid is ervoor te zorgen dat de ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren.

Met de welzijnsbezoeken hebben de vrijwilligers hier op twee wijze invulling aan gegeven door; informatie te verstrekken over regelingen en voorzieningen en Individuele en collectieve problemen, wensen en klachten te signaleren.

Het verslag is een weergave van de antwoorden die de senioren tijdens de welzijnsbezoeken aan de vrijwilligers hebben gegeven. Er zijn 1029 inwoners van Kaag en Braassem voor het welzijnsbezoek thuis bezocht door een vrijwilliger. Over het algemeen zijn de ondervraagde senioren in Kaag en Braassem tevreden over de manier waarop zij in het leven staan

Na veel bezoekjes aan de ouderen van Kaag en Braassem is er een eind gekomen aan de welzijnsbezoeken.

De Ouderenadviseur Riekie Brunt heeft tevens afscheid genomen van haar werkzame leven. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen.

Ouderenadviseur Rettie Bentvelsen is vanaf nu werkzaam voor de hele gemeente Kaag en Braassem.