• PLOTS IN FINANCIELE PROBLEMEN?

    Fr. Elstgeest

Start Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem

19-09-2017, 12:21 | Lezersnieuws | Fried Elstgeesty

Woensdag 6 september 2017 is met een bijeenkomst in de Ontmoeting te Leimuiden het Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem officieel van start gegaan. Aan dit Noodfonds werken een aantal diaconieën, parochiële caritas instellingen en Lions binnen de gemeente Kaag en Braassem met financiële middelen mee. Doel van het Noodfonds is het bieden van laagdrempelige tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen uit de gemeente Kaag en Braassem die door omstandigheden plotseling in geldnood verkeren.

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt, onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur, gedaan door een daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappelijke organisatie De Driemaster.

Dus mocht u noodsignalen opvangen in uw omgeving, verwijs deze personen door naar het Noodfonds: Email adres: aanvraag@noodfondskb.nl, Telefonisch op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur nr. 06 - 83845677. Voor meer informatie over het Noodfonds zie: website: www.noodfondskb.nl.

Fried Elstgeest, voorzitter Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem