• PR

Wie kan er in de woning blijven

Roxane Rabarison

Wanneer u gaat scheiden kunnen over de gezamenlijke of echtelijke woning veel problemen ontstaan. Dit kan bij zowel een koophuis als een huurhuis het geval zijn. Als u uit elkaar gaat en u woont in een huurwoning, dan kan er discussie ontstaan over de toedeling van het huurrecht. Indien u beiden het huurrecht van een woning wenst te hebben, dan zal u de rechter moeten verzoeken hierin te beslissen.

Ook kan het voorkomen dat u gaat scheiden en samen een koophuis heeft. Indien het gedurende de echtscheidingsprocedure onhoudbaar is om gezamenlijk in het eigen koophuis te verblijven, kan via een voorlopige voorzieningenprocedure het alleengebruik van de woning tijdelijk worden opgeëist.

De rechter zal zowel bij de toewijzing van het huurrecht als bij het alleengebruik van de woning het belang van u beiden afwegen en toewijzen aan diegene die daar geacht wordt het meeste belang bij te hebben. Nu is natuurlijk vaak het geval dat één van beiden de woning al tijdelijk heeft verlaten om bijvoorbeeld rust te creëren.

Dergelijk handelen kan echter zonder dat u dat beseft al leiden tot een voor- of nadeel van uw juridische positie. Het zou er toe kunnen leiden dat het bij een rechter minder makkelijk af te dwingen is om later weer terug te keren in de woning. Laat u daarom- zo mogelijk - in een vroeg stadium adviseren door een familierecht advocaat.

SPREEKUUR Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.