Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is van tafel. De wet DBA heeft het niet gehaald in het nieuwe regeerakkoord. De wet heeft niet gebracht waarop men had ingezet, namelijk het vooraf helderheid scheppen in de vraag of sprake is van een dienstverband of een overeenkomst van opdracht. De uitvoering van de wet werd al twee keer uitgesteld en zou uiteindelijk met ingang van 1 juli 2018 gehandhaafd gaan worden. Zover zal het dus niet komen.

Om opnieuw schijnzelfstandigheid tegen te gaan wordt de Wet DBA vervangen. De nieuwe wet biedt twee smaken, een voor de onderkant van de markt en een voor de bovenkant van de markt. Het komt er kort gezegd op neer, dat werkzaamheden met een langere duur (meer dan drie maanden) of een laag tarief (waarschijnlijk tussen EUR 15 en 18 per uur) aangemerkt zullen worden als werkzaamheden in dienstverband. Voor zelfstandigen boven het 'lage' tarief wordt een 'opdrachtgeversverklaring' ingevoerd. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden.

Na invoering van de nieuwe wetgeving zal maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid gelden (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Spreekuur

Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11:45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.