• Roxane Rabarison.

    DAVE PELHAM

Roxane Rabarison: Het arbeidsrecht weer op de schop

Het kan niemand ontgaan zijn dat de arbeidsmarkt behoorlijk is vastgelopen. Er is een keiharde verdeling tussen mensen met een vaste baan en mensen met almaar tijdelijke contracten. Daarnaast is er natuurlijk de groeiende groep mensen die tegenwoordig als zzp-ers gemakkelijker en regelmatig meer kunnen verdienen dan in tijdelijke of vaste dienst. Het merendeel van de mensen wenst echter een vaste baan met bijbehorende zekerheden.

Het kabinet wil het daarom voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het aanbieden van een vast contract moet minder risicovol worden, terwijl er ook meer ruimte voor flexibiliteit gemaakt moet worden. Dat resulteert in het Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in een proeftijd van 5 maanden in plaats van 2 bij een contract voor onbepaalde tijd, in flexibele contracten met een duur van 3 jaar in plaats van 2 jaar en in de opbouw van een transitievergoeding vanaf de eerste dag, ook tijdens proeftijd. Daarbij worden de ontslagmogelijkheden verruimd Werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid om verschillende (onvoldragen) ontslaggronden, zoals 'disfunctioneren' of 'verstoorde arbeidsverhouding' met elkaar te combineren. Op basis van de huidige regelgeving is dat niet mogelijk, waardoor het huidige ontslagrecht als gecompliceerd en lastig wordt ervaren. Deze versoepeling van het ontslagrecht maakt het voor een werkgever straks wat makkelijker om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Tot slot zal een werkgever straks een lagere WW-premie betalen voor 'vaste' werknemers dan voor 'flexibele' werknemers (premiedifferentiatie).

SPREEKUUR Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11:45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.