• Roxane Rabarison.

    DAVE PELHAM

Roxane Rabarison: De vernieuwde Arbowet

Per juli 2017 zijn er een aantal aanpassingen opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Tot 1 juli 2018 hadden werkgevers echter de tijd om deze aanpassingen door te voeren. Dus per 1 juli 2018 zijn de wijzigingen van de Arbowet ook echt effectief. Globaal gezien is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Een concrete wijziging betreft de mogelijkheid om een second opinion van een andere bedrijfsarts aan te vragen, wanneer u twijfelt aan het advies van uw bedrijfsarts. Uiteraard kan in dergelijke gevallen ook een deskundigenoordeel à 100 euro bij UWV aangevraagd worden. De kosten van een second opinion worden echter door uw werkgever gedragen. Het is dus aan te bevelen om eerst een second opinion aan te vragen voordat u een deskundigenoordeel aanvraagt. Een andere belangrijke wijziging is dat de werkgever ervoor moet zorgen dat u de bedrijfsarts kunt bezoeken als u vragen heeft over uw gezondheid in relatie tot het werk, ook als er nog geen sprake is van verzuim of klachten. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Maak hier vooral gebruik van: voorkomen is beter dan genezen.

SPREEKUUR Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11:45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.