• PR

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet houdt in dat de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. Ontslag op staande voet is niet zonder meer toegestaan. Een werkgever mag een werknemer alleen op staande voet ontslaan als er een 'dringende reden' is.

Bent u werkgever en heeft u uw werknemer op staande voet ontslagen? Zorg dan u de dringende reden gelijktijdig met de (mondelinge) opzegging aan de werknemer meedeelt. Zorg ook dat u deze mededelingen binnen enkele dagen per aangetekende brief schriftelijk bevestigt aan uw werknemer. Indien de werknemer het ontslag namelijk aanvecht, zal de rechter toetsen of het ontslag en de motivering voldoende duidelijk is medegedeeld. Dat kan in theorie mondeling, doch (de combinatie) met de directe schriftelijke bevestiging geniet de voorkeur gelet op het bewijsprobleem en de strenge toets van de motivering.

Bent u werknemer en op staande voet ontslagen maar kunt u zich daarin niet vinden, zorg dan dat u binnen twee maanden na de ontslagdatum de vernietigbaarheid van dat ontslag inroept. Na deze twee maanden vervalt namelijk uw recht om de rechtbank (gemotiveerd) te verzoeken het ontslag te vernietigen, waardoor het ontslag op staande voet in rechte vaststaat en niet meer vernietigbaar is. Protesteren tegen een ontslag op staande voet kan flinke nadelige gevolgen voorkomen en is dus zinvol. Bij een succesvol beroep zal de werkgever namelijk het loon moeten doorbetalen en vervalt niet langer het recht op een WW-uitkering.

Spreekuur

Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11:45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.