• PR

Loyaliteitsconflict

Roxane Rabarison

Het woord 'loyaliteitsconflict' is een veel gehoorde en gebruikte term binnen de familiepraktijk. Deze term gaat over de kinderen die een innerlijke strijd voeren omdat ze het gevoel hebben niet trouw te kunnen of te mogen blijven aan beide ouders. De band met een van de ouders wordt ontkend, doordat het kind niet vrijelijk van die ouder mag houden.

Zo'n innerlijk conflict kan aanwezig zijn wanneer het kind tegenstrijdige dingen tegen de ouders vertelt:Het kan zijn dat de jeugdige thuiskomt bij de moeder van een weekend bij de vader en tegen vader zegt dat het erg leuk was, maar tegen moeder dat het vreselijk vervelend was.

In sociaalwetenschappelijk onderzoek worden loyaliteitsconflicten dikwijls gemeten door vragen te stellen als: 'Heb je vaak het gevoel dat je tussen je beide ouders in staat?' en: 'Voelt het alsof je moet kiezen tussen je beide ouders?'

Het is begrijpelijk en normaal dat je je als ouder gekwetst voelt als je kind belangstelling toont voor de andere ouder, vooral als die ex-partner je zoveel verdriet heeft gedaan. Besef echter goed dat er een verschil is tussen je eigen negatieve gevoelens voor je ex-partner en de behoefte van je kind aan een blijvende relatie met de andere ouder. Je bewijst je kind een enorme dienst als je het zowel impliciet als expliciet de toestemming geeft om van beide ouders te mogen houden. Lastig als dat mag zijn, is het toch de meest liefdevolle gave die scheidende ouders hun kinderen mee kunnen geven.

SPREEKUUR Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11:45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a.