• BDU - week 2 - Joep Derksen

    Joep Derksen

Ideeën

Nieuwe huizen bouwen in Leimuiden-West, extra sociale woningen op het Landje van Egmond in Woubrugge. We kunnen er niet meer omheen, waarde columnlezer; de economie draait weer op volle toeren. Maar wanneer ziet deze raad het licht, waar het gaat om duurzaam bouwen? In de buurgemeente Nieuwkoop zijn ze al zo ver; later deze maand bepaalt de gemeenteraad van Nieuwkoop, of alle toekomstige woningen gasvrij gebouwd moeten worden. Het is maar zeer de vraag, of de huidige gemeenteraad zo ver kan of wil gaan.

Want waar het om duurzaamheid gaat, lijkt Kaag en Braassem achter andere gemeenten aan te lopen. ,,Duurzaamheid is prima, maar het moet geen geld kosten'', lijkt het adagium van een raadsmeerderheid. Terwijl het college van burgemeester en wethouders het geen probleem vindt om 170.000 euro over te maken naar Leiden, zodat daar de schaatsers een wat groter rondje in de ijshal kunnen rijden.

De komende tijd zult u iedere week in het Witte Weekblad een uitgebreid artikel lezen over inwoners, die zelf maar aan de slag zijn gegaan op het gebied van duurzaamheid. Soms hebben ze er zelf veel geld in gestoken, puur voor hun wens voor een beter milieu. Maar bij andere initiatieven kunnen inwoners meedoen en er zelfs (financiële) winst uit halen. Deze 'Duurzaamheidsserie' is bedoeld om de inwoners op ideeën te brengen, hoe ze zelf de kansen op het gebied van duurzaamheid kunnen pakken. U kunt zich voor een interview aanmelden op: info@writing4u.nl.

Natuurlijk kun je wachten tot 2030, waarbij alle woningen mogelijk verplicht van het gas af moeten. En als je 70-plus bent, kun je denken: ,,Het zal mijn tijd wel duren''. Maar vraagt u zich dan bij uzelf af: Bent u dan niet heel erg egoïstisch bezig?! De jongere generaties moeten toch leren van de oudere generaties. Geef dan ook het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Leg die zonnepanelen ook op de flatgebouwen, waar Verenigingen van Eigenaren de scepter zwaaien. Kies eens een keer niet voor een nieuw tapijtje in de hal, maar investeer in zonnepanelen op het platte dak. Daarvan kunnen de lift- en stookkosten betaald worden en gaat uw eigen energierekening omlaag. Winst voor het milieu voor u en uw kleinkinderen én voor uw portemonnee.

En als we dan met ons allen het goede voorbeeld geven, misschien nemen de gemeenteraadsleden dan dat goede voorbeeld over en beseffen ze dat het bij besluiten nemen niet alleen moet gaan over weer extra woningen of recreatieve diensten er bij. Wellicht kan Kaag en Braassem zelfs een toeristentrekker worden, door zich te profileren als meest duurzame gemeente!