• pr

Gemeenteraadsverkiezingen

De allerbelangrijkste dag in het leven van de inwoners van Kaag en Braassem staat al weer voor de deur: woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Joep Derksen

Dan bepalen de inwoners voor de volgende vier jaar, welke politieke partijen de meeste macht krijgen. Je zou dus denken, dat het bestuur van deze gemeente er alles aan doet om de kiezers naar het stemhokje te krijgen. Helaas lijkt het tegendeel waar.

 

Vier jaar geleden gooide het gemeentebestuur de grote aanplakborden langs de kanten van doorgaande wegen bij het grof vuil. Het beplakken van die borden met grote verkiezingsposters van de verschillende politieke partijen was niet meer nodig, want Kaag en Braassem ging digitaal; met de stemwijzer. Maar dit jaar blijven niet alleen de aanplakborden weg; ook doet deze gemeente niet meer mee aan de stemwijzer. Dus de gemeente lijkt er alles aan te doen, om inwoners niet te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen. OP WOENSDAG 21 MAART! (dat u het in ieder geval wel weet, waarde columnlezer!).

 

Bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen werden er algemene politieke debatten gehouden, waarbij de politieke partijen zich verantwoordden voor wat ze de jaren daarvoor uitgespookt en besloten hadden. Ook daar is geen sprake van. Weliswaar zijn de dorpsraden van de verschillende kernen benaderd, om hen te vragen of zij een 'politiek debat' wilden organiseren. En twee dorpsraden (van Hoogmade en Leimuiden) gaan dat inderdaad doen. Maar bij die bijeenkomsten zal het waarschijnlijk alleen maar gaan over de lokale perikelen van de beide dorpen zelf. PRO had eerder al aangegeven, dat ze geen trek hebben in een verantwoordingsdebat, omdat die raadsleden zich volgens eigen zeggen iedere dag al verantwoorden.

 

Maar ook de andere partijen lijken het verder wel prima te vinden. De gemeentelijke griffie krijgt in ieder geval niet de opdracht om een groot verkiezingsdebat op te zetten. Blijkbaar bevalt hen de huidige status quo wel; vijf partijen die met elkaar de verkiezingsbuit gaan verdelen. Wat dat betreft, is het jammer dat er niet een of meerdere nieuwe partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kaag en Braassem. Ik heb zo'n vermoeden, dat de politici dan wel luider van zich zouden laten horen.