• Archief BDU

Gedwongen verkoop woning

Eén van de belangrijke onderwerpen die in het echtscheidingsconvenant geregeld wordt, is de toedeling van de voormalige echtelijke woning.

Roxane Rabarison

Partijen kunnen overeenkomen om de woning te verkopen en de overwaarde of de restschuld te verdelen. Maar partijen kunnen ook overeenkomen dat de woning aan een van beiden wordt toegescheiden onder de voorwaarde dat de ander ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de op de woning rustende hypotheek. In beide gevallen geldt dat het behoorlijk bitter is wanneer om de een of andere reden de verkoop of de toedeling van de woning niet gerealiseerd wordt. Het kan enerzijds zijn dat de echtgenoot/bewoner de verkoop bijvoorbeeld frustreert om langer in de woning te blijven of om 'op de zak met geld te blijven zitten' die voor de helft aan de ander toekomt. Anderzijds kan het voorkomen dat de het de echtgenoot/bewoner niet (meer) lukt om de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. Dit kan de andere partij op allerlei manieren in de weg staan, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek of juist bij het starten van een schuldsanering.

Kunt u, de echtgenoot/niet-bewoner dan maatregelen nemen om de verkoop van de woning te bespoedigen? Ja, dan kunt u op grond van de wet in kort geding verzoeken tot vervangende toestemming voor de verkoop van de woning. U staat in dat geval dus niet met lege handen.

SPREEKUUR Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11.45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.