• pr

Gas

Over 17 jaar moeten alle huizen, kassen en kantoorpanden in het Groene Hart energieneutraal zijn. Dat is een besluit van het Dagelijks Bestuur van de Provincie Zuid-Holland. Je zou dus denken, dat dit gemeentebestuur er geen gras over laat groeien en nu al het voortouw neemt voor maatregelen, om deze mooie doelstelling te realiseren. Ik bedoel maar; als je 170.000 euro kunt uitgeven voor een paar extra vierkante meters ijsbaan in Leiden, dan moet er toch ook geld zijn voor het stimuleren van energieneutrale maatregelen in de huizen van de eigen inwoners.

Vanaf 2035 mogen alle panden in het Groene Hart alleen nog maar schone energie gebruiken. Dus zijn vanaf dat jaar gasaansluitingen verboden en ieder huis, kantoor en kas mag dan niet meer energie verbruiken, als het zelf opwekt. De Provincie Zuid-Holland gaat alle nieuwbouwplannen nog eens bekijken, met name die bouwplannen, waar nog sprake is van gasaansluitingen. Het is de bedoeling dat alle toekomstige nieuwbouw haar energie krijgt door zonneboilers, warmtepompen, zonnepanleen en andere verbindingen met een warmtenet.

Nu deze maatregel bekend is gemaakt, heb ik het gemeentebestuur gevraagd of het college nu maatregelen gaat voorstellen aan de gemeenteraad om gasloos te bouwen. Helaas voor de inwoners en de duurzaamheidsambities; dat blijkt niet het geval te zijn. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,De ontwikkelingen in energieneutraal bouwen nemen op dit moment een vogelvlucht. De gemeente Kaag en Braassem volgen deze nauwlettend, hoewel er, tot voor kort, geen wet- en regelgeving was is de gemeente al wel in gesprek met ontwikkelende partijen om de doelstellingen te realiseren. Wij kijken dan ook uit naar de aanpassingen in o.a. het bouwbesluit en de aansluitplicht voor gasaansluitingen.'' In gewonemensentaal; het antwoord is dus 'Nee'.

Het is al even geleden, maar in de tijd dat de mensen zich vervoerden met paard en wagen, was er veel ophef over die nieuwe automobielen. Ze zouden te hard gaan en gevaarlijk zijn. De paard en wagen zijn uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door de vooruitgang. Waarom blijft dit gemeentebestuur angstig vasthouden aan het gasloos bouwen, tot het écht niet meer kan? Nu is de tijd gekomen om visie te tonen, doorzettingsvermogen te laten zien en te eisen van alle projectontwikkelaars, dat er geen gebouw meer bij komt, dat nog op een gasaansluiting is gekoppeld.