• PR

Financiële verantwoordelijkheid ouders

Hoe zit het met de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen tussen 18 en 21 jaar? Met enige regelmaat hoor ik namelijk zeggen dat ouders 'aansprakelijk' zijn voor hun kind(eren) tot hij/zij 21 jaar is/zijn. Dit klopt echter niet. Aansprakelijkheid betekent dat een derde zijn of haar schade kan verhalen op uw vermogen. Wanneer uw

18+ kind dus schulden zou maken, kunnen deze schulden niet verhaald worden op uw vermogen. Met 18 jaar is uw kind immers

meerderjarig en voor de wet volwassen. Uw kind kan dan bijvoorbeeld - juridisch gezien - zonder uw toestemming trouwen. Moreel gezien is dit uiteraard een andere kwestie. Maar uw kind kan dan dus ook (helaas) schulden maken, maar blijft daar vervolgens ook zelf verantwoordelijk voor.

De financiële verantwoordelijkheid die ouders wel voor hun kind houden tot het 21ste levensjaar betreft de onderhoudsplicht voor levensonderhoud en studie. Met 18 jaar zijn er immers nog veel kinderen die niet zijn uitgeleerd, terwijl een hbo-opleiding of universitaire studie behoorlijk kostbaar is.

Ouders worden geacht (een deel van) deze kosten voor het kind te betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het inkomen van het kind. Wanneer ouders echter onvoldoende middelen hebben om daadwerkelijk een geldbedrag op te brengen, voldoen zij aan hun onderhoudsplicht door hun kind inwoning te verschaffen.

Kortom, u bent nog wel financieel verantwoordelijk voor uw kind met een leeftijd tussen 18 en 21 jaar, maar u bent niet langer (financieel) aansprakelijk voor dit kind.

SPREEKUUR Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11:45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.